Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

  Visa i referensformatÅrsbok 2017

Forskningen förändras när samhället förändras. En rad nya forskningsprojekt har startats på IFN. ”Kvalitet i kombination med lyhördhet och flexibilitet är vägen framåt”, skriver Magnus Henrekson.
Årsbok
av Institutet för Näringslivsforskning
Visa pdf

Årsbok 2016

Det går bra för IFN. Institutet ligger på fjärde plats i Sverige bland 93 institutioner. Men arvet att forska om ämnen av betydelse för näringslivet måste alltid försvaras, inte minst nu när svenska u…
Årsbok
av Institutet för Näringslivsforskning
Visa pdf

Årsbok 2015

2015 var ett rekordår vad gäller internationell publicering. I dag är IFN rankat (RePEc) på fjärde plats i Sverige och ingen enskild nationalekonomisk institution vid något svenskt universitet är högr…
Årsbok
av Institutet för Näringslivsforskning
Visa pdf

Årsbok 2014

IFN har alla möjligheter att förbli framgångsrikt, under förutsättning att verksamheten håller hög kvalitet. För detta krävs akademisk världsklass och att näringslivsrelevans förblir en viktig ledstjä…
Årsbok
av Institutet för Näringslivsforskning
Visa pdf

Årsbok 2013

Policyrelevant forskning och vetenskaplig kvalitet står inte i motsatsställning till varandra. Tvärtom. Vår ambition är alltid att använda de bästa tillgängliga analysverktygen för att identifiera nya…
Årsbok
av Institutet för Näringslivsforskning
Visa pdf

Årsbok 2012

IFN:s vision är att leverera forskning av högsta internationella kvalitet på områden av central betydelse för näringslivets utveckling. Vi betonar därför vikten av näringspolitisk relevans i frågestäl…
Årsbok
av Institutet för Näringslivsforskning
Visa pdf

Årsbok 2011

En grundförutsättning för ekonomisk utveckling är välfungerande marknader och ändamålsenliga regelverk i kombination med företagsamma individer. Att kunna analysera och förstå hur ekonomiska grundföru…
Årsbok
av Institutet för Näringslivsforskning
Visa pdf

Årsbok 2010

En grundförutsättning för att nya branscher ska tillkomma och existerande utvecklas är att det råder ett gott klimat för entreprenörer och innovationer. IFN:s forskning visar att en fungerande uppköps…
Årsbok
av Institutet för Näringslivsforskning
Visa pdf