Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

2021 – Året som gått på Institutet för Näringslivsforskning

Årsbok
Referens
Institutet för Näringslivsforskning (2022). 2021 – Året som gått på Institutet för Näringslivsforskning. Stockholm: IFN.

Författare
Institutet för Näringslivsforskning

Ett framgångsrikt forskningsinstitut av IFN:s karaktär förenar forskning på hög internationell nivå med viljan och förmågan att sprida kunskapen till andra aktörer i samhället, skriver vd Fredrik Sjöholm i sitt inledningsord till 2021 års årsbok.

Forskningen vid IFN kännetecknas också av att vara samhällsrelevant. Året som gått har präglats av pandemin och flera av dess ekonomiska och sociala effekter har direkt bäring på forskning som bedrivs på IFN. Även andra frågor som tagit stor plats i samhällsdebatten, såsom Sveriges omställningsförmåga, energikrisen, minimilöner och privatiserade välfärdstjänster, beforskas på IFN.

Under 2021 har forskare vid IFN publicerat 62 vetenskapliga artiklar, 13 bokkapitel, 8 böcker och 46 Working Papers. Man kan på hemsidan S-WoPEc (Scandinavian Working Papers in Economics) se att antalet WP på IFN var mer än dubbelt så många som hos någon annan nationalekonomisk institution vid de större lärosätena i Sverige. Vi har under året också spridit vår forskning till en bredare målgrupp via policyseminarier, poddar och debattartiklar samt medverkan i media.