Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Samhällsviktig forskning i fokus

När behovet av kunskap och analys i allmänhetens tjänst ökar samtidigt som incitamenten för forskare vid universitet och högskolor att kommunicera sin forskning är små, fyller IFN en viktig roll genom att förena forskning på hög internationell nivå med viljan och förmågan att sprida kunskaper, skriver FREDRIK SJÖHOLM, vd för IFN.

FAKTARESISTENS ÄR ETT samhällsproblem att ta på allvar och innebär att forskare bör bemöda sig om att delta i debatt och kommunikation. Samtidigt som behovet av kunskap och analys i allmänhetens tjänst ökar så är incitamenten för forskare vid universitet och högskolor att kommunicera sin forskning små. IFN fyller därför en viktig roll.

Ett framgångsrikt forskningsinstitut av IFN:s karaktär förenar forskning på hög internationell nivå med viljan och förmågan att sprida kunskapen till andra aktörer i samhället. Denna årsbok sammanfattar en vetenskaplig produktion som är imponerande med en stor mängd publikationer i högt rankade internationella tidskrifter.

När det gäller forskningskommunikation vågar jag påstå att ingen nationalekonomisk miljö i Sverige har ett lika stort genomslag på debattsidor, i rapporter åt myndigheter och i populärvetenskapliga sammanhang.

Året som gått har präglats av pandemin. Mycket av de ekonomiska och sociala effekterna har direkt bäring på den forskning som bedrivs på IFN. Det globala samarbetet med att ta fram ett vaccin gjorde att livet på många håll kunde återgå till det mer normala under 2021. Just globaliseringsfrågor är viktiga vid IFN, vilket även är relaterat till pandemins effekt på globala leverantörskedjor och hur företag har mött krisen genom att organisera om sin verksamhet. Samtidigt fortsätter smittan att prägla vardagen i många andra länder där vaccinationsviljan är lägre. Det sistnämnda handlar om bristen på tillit till myndigheter och andra medborgare, en fråga som forskare vid IFN har arbetat med under en längre tid.

Framöver är det klart att några av våra forskningsområden kommer att möta ett stort samhällsintresse. Det rör såväl vår forskning om elmarknaden som våra olika projekt om digitalisering och automatisering. Däremot är det svårare att sia om vilka andra områden som kommer att bli viktiga. Genom att fortsätta ställa samhällsrelevans i fokus för vår verksamhet är det vår förhoppning att vi kan fortsätta vara ett viktigt institut för analyser av samhällets många utmaningar, i vilken form dessa än må komma.

FREDRIK SJÖHOLM
PROFESSOR OCH VD