Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomiska Samfundets Tidskrift

Transparens, IFRS och ekonomisk tillväxt

Artikel på svenska
Referens
Oxelheim, Lars (2006). ”Transparens, IFRS och ekonomisk tillväxt”. Ekonomiska Samfundets Tidskrift 59(2), 85–94.

Författare
Lars Oxelheim

Transparens och ekonomisk tillväxt har under senare blivit mycket vanligt förekommande ord i samhällsdebatten. Å ena sidan har brist på transparens använts som förklaring till förekomsten av företagsskandaler som Enron, Worldcom och Parmalat med förmodade effekter på tillväxten. Å andra sidan används transparens framatblickande i Lissabon strategin som – via den öppna samordningsmetoden – en väg till förbättrad tillväxt. Mycket få forskningsrapporter har dock ägnats at att knyta samman transparens och tillväxt. Transparens är ett mångtydigt och situationsbundet ord med informationsasymmetri som någon form av minsta gemensamma nämnare. Denna artikel analyserar i vad mån de nya International Financial Reporting Standards (IFRS), som infördes för europeiska företag från och med januari 2005 kan tänkas bidra till minskad informationsasymmetri, lägre kapitalkostnad, ökade investeringar och på makronivå till högre tillväxt.

Lars Oxelheim

+46 (0)8 665 4527
+46 (0)70 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se