Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Arbetsmarknad & Arbetsliv

De medelstora företagens utveckling i Sverige efter 1990–talskrisen

Artikel på svenska
Referens
Henrekson, Magnus och Mikael Stenkula (2007). ”De medelstora företagens utveckling i Sverige efter 1990–talskrisen”. Arbetsmarknad & Arbetsliv 13(1), 43–54.

Författare
Magnus Henrekson, Mikael Stenkula

Såväl andelen medelstora företag som de medelstora företagens sysselsättningsandel har stigit under perioden efter 1990-talskrisen. Detta kan ses som ett tydligt trendbrott jämfört med tidigare decennier. Flera faktorer kan ligga bakom denna utveckling. Främst kan organisatoriska förändringar såsom outsourcing, offentlig utförsäljning och bolagisering av verksamhet samt en konsolidering inom vissa delbranscher som präglats av små företag lyftas fram som troliga förklaringar.