Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Modernisera Sveriges investeringsskyddsavtal

Artikel på svenska
Referens
Horn, Henrik och Pehr-Johan Norbäck (2020). ”Modernisera Sveriges investeringsskyddsavtal”. Ekonomisk Debatt 48(3), 24–36.

Författare
Henrik Horn, Pehr-Johan Norbäck

Sveriges investeringsskyddsavtal behöver moderniseras. Sverige har drygt 50 bilaterala avtal och Sverige ingår också i det sektorspecifika Energistadgefördraget. Avtalen skyddar investeringar mellan partnerländerna mot förluster orsakade av offentliga åtgärder i värdländerna. Många länder har reviderat sina motsvarande avtal efter intensiv kritik, men de svenska avtalen har lämnats oförändrade. Vi argumenterar för att skyddsnivån bör reduceras även i de svenska avtalen.

Henrik Horn

+46 (0)8 665 45 40
henrik.horn@ifn.se

Pehr-Johan Norbäck

+46 (0)8 665 4522
+46 (0)73 574 3379
pehr-johan.norback@ifn.se