Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Assar Lindbeck och IFN – en sextioårig relation

Artikel på svenska
Referens
Henrekson, Magnus och Ulf Jakobsson (2021). ”Assar Lindbeck och IFN – en sextioårig relation”. Ekonomisk Debatt 49(2), 55–63.

Författare
Magnus Henrekson, Ulf Jakobsson

Assar Lindbeck och IFN kom att ha ett mycket omfattande samarbete som sträckte sig över sex decennier: Under 1960-talet analyserade Assar bostads- och jordbrukspolitikens problem och fr om 1995 delade han sin tid mellan IFN och IIES. Han var under denna tid inte knuten till något enskilt projekt på IFN. Vi redogör här för de insatser Assar gjort vid IFN. Med utgångspunkt i hans verksamhet vid IFN tar vi också upp Assars syn på forskningsmetodik och hans syn på välfärdsstaten och dess problem. Detta var ett centralt tema i den forskning han bedrev under sin tredje period vid IFN.