Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Att styra och leda en vårdcentral. Hur går det till och vad kan förbättras?

Bok
Referens
Angelis, Jannis, Anna Häger Glenngård och Henrik Jordahl (2016). Att styra och leda en vårdcentral. Hur går det till och vad kan förbättras?. Stockholm: SNS Förlag.

Författare
Jannis Angelis, Anna Häger Glenngård, Henrik Jordahl

Hur väl styrs svenska vårdcentraler? Hur mycket vet man om det arbete som utförs och vad som kan förbättras? Sätter man utmanande mål och följer upp om de nås? Arbetar man aktivt med att rekrytera, utveckla och behålla talangfulla medarbetare?

I rapporten undersöks den operativa driften i primärvården, genom intervjuer med verksamhetschefer på 119 vårdcentraler runt om i Sverige.

Studien finner att svensk primärvård generellt sett har god styrning och ledning. Knappt några vårdcentraler får riktigt låga poäng enligt det index som används för att mäta detta. Vårdcentralerna är bäst på att leda genom funktioner och processer, till exempel systematiskt förbättringsarbete. De har mest att utveckla när det gäller incitament och personalutveckling.

Analysen ger en grund för att hitta förbättringsmöjligheter – vilket framstår som centralt med tanke på att primärvården utgör basen i den svenska hälso- och sjukvården och står för ungefär en femtedel av vårdens utgifter.