Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Jannis Angelis

Jannis Angelis var verksam som IFN-forskare under perioden 2013-2015 och som affilierad forskare 2016-2021. Hans huvudsakliga forskningsintressen på IFN  innefattade hur strategier och processer skapar långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet. Hans forskning var inriktad mot strategier för att stärka kopplingen mellan tjänste- och varuproduktion, hur man skapar mer kundfokuserade processer, samt ledning och hantering av osäkerhet och snabbföränderlighet.

Alumni
Kontakt

Jannis har forskat inom strategi på Harvard, flexibilitet och produktivitet i kunskapsintensiva företag på Stanford och Berkeley, mänskliga aspekter av lean på Cambridge, och högpresterande organisationer på Harvard, Oxford och MIT. Han har även läst en master i Kinastudier. Andra yrkesroller inkluderar arbete med ITC (WTO) och ILO (UN). 

Jannis Angelis disputerade i företagsekonomi på University of Cambridge år 2000 med fokus på flexibel produktion, och jobbade sedan i ett riskbolag i London innan han återvände till Cambridge som forskare och lärare. Från 2011 återfinns han även på institutionen för Industriell Ekonomi på KTH.​

Publicerat vid IFN
Tidskriftsartiklar
Böcker
Bokkapitel
Working papers
Debatt
Populärvetenskap