Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Acta monetaria Sueciae – Sveriges handlingar om mynt, priser och ädelmetaller 1164–1318

Bok
Referens
Franzén, Bo, Gösta Hedegård och Roger Svensson (2020). Acta monetaria Sueciae – Sveriges handlingar om mynt, priser och ädelmetaller 1164–1318. Stockholm: Svenska Numismatiska Föreningen.

Författare
Bo Franzén, Gösta Hedegård, Roger Svensson

ACTA MONETARIA SUECIAE är en presentation av Sveriges äldsta skriftliga dokument över mynt, priser och ädelmetaller. Totalt 526 brevposter från Riksarkivets databas Svenskt Diplomatariums Huvudkartotek, SDHK, har översatts från latin till svenska.

Det rör sig om urkunder som beskriver beslut och överenskommelser såsom donationer, testamenten, jordskiften, kyrkliga och kungliga påbud, köp, pantsättningar, etcetera. I dessa oftast på pergament upprättade dokument finner vi här och där priser och olika värdeenheter, såsom vägt i mark silver eller räknat i mark penningar.

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se