Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

EU och teknologiskiftet

Bok
Referens
Bakardjieva Engelbrekt, Antonina, Anna Michalski och Lars Oxelheim (2020). EU och teknologiskiftet. Europaperspektiv 2020. Stockholm: Santérus Förlag.

Författare
Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski, Lars Oxelheim

Det finns stora ekonomiska vinster för EU att hämta från den nya teknologin, i form av ökad global konkurrenskraft. Förhoppningen är också att den pågående tekniska omdaningen, som innefattar digitalisering, plattformsekonomi och artificiell intelligens, ska kunna bidra till att lösa samhällsproblem av vitt skilda slag. Men det teknologiska skiftet skapar också betydande gränsöverskridande utmaningar för unionen och medlemsländerna.

Det ger upphov till en rad brännande frågor:

  • Hur ska den digitala inre marknaden förverkligas och vilka utmaningar ställer digitaliseringen av handeln EU inför?
  • Vad kan EU göra för att säkerställa skyddet för den personliga integriteten i en tid då allt mer information lagras digitalt och beslut styrs av algoritmer?
  • Hur ska EU och medlemsländerna kunna avvärja det hot som cyberkrigsföringen utgör, i form av attacker mot infrastruktur?
  • Kan e-demokrati bidra till att minska det demokratiska underskottet inom EU?
  • Vilka verktyg har EU för att förhindra att de globala plattformsföretagen inte missbrukar sin dominerande ställning?
  • Vad betyder teknologiskiftet för jobben i Europa?
Lars Oxelheim

+46 (0)8 665 4527
+46 (0)70 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se