Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Tilliten i EU vid ett vägskäl. Europaperspektiv 2017

Hotas tilliten i Europa av ökad migration?

Bokkapitel
Referens
Bergh, Andreas (2017). ”Hotas tilliten i Europa av ökad migration?”. I Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski och Lars Oxelheim (red.), Tilliten i EU vid ett vägskäl. Europaperspektiv 2017 (111–129). Stockholm: Santérus Förlag.

Författare
Andreas Bergh

Redaktör
Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski, Lars Oxelheim

I kapitlet diskuteras vilka utmaningar ökad migration innebär för den mellanmänskliga tilliten i Europa. Trots många farhågor tycks hög tillit vara en ganska tålig personlig attityd. Tilliten hotas dock av hög korruption och andra brister i rättsstaten.