Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Festskrift till Rolf Skog – Festschrift in Honour of Rolf Skog

Ägarbeskattningen och börsföretagens kontrollägande: Från stiftelseägande till kontrollägande via direktägda holdingbolag

Bokkapitel
Referens
Henrekson, Magnus (2021). ”Ägarbeskattningen och börsföretagens kontrollägande: Från stiftelseägande till kontrollägande via direktägda holdingbolag”. I Ronald J. Gilson, Mats Isaksson, Erik Lidman, Johan Munck och Erik Sjöman (red.), Festskrift till Rolf Skog – Festschrift in Honour of Rolf Skog (591–609). Stockholm: Norstedts Juridik.

Författare
Magnus Henrekson

Redaktör
Ronald J. Gilson, Mats Isaksson, Erik Lidman, Johan Munck, Erik Sjöman

Med början under mellankrigstiden kom familjestiftelser att bli allt viktigare som instrument för att utöva ägarkontroll över stora börsnoterade företag i Sverige. Sen slutet av 1980-talet har stiftelsernas betydelse som kontrollägare minskat och de har ersatts av förmögna privatpersoner som antingen äger kontrollposter direkt eller via helägda holdingbolag. Huvudskälet till denna omsvängning är den kraftiga förändringen av den relativa och absoluta beskattningen av olika typer av ägare och sänkningen och sedermera avskaffandet av arvs- och gåvoskatten, vilken tidigare förhindrat en generationell överföring av stora aktieinnehav. Analysen visar hur 1990/91 års skattereform, avskaffandet av förmögenhetsskatten på onoterade aktier 1991 och för kontrollägare 1997, 2003 års borttagande av skatt på utdelningar från och kapitalvinster på börsnoterade aktier för holdingbolag med en röst- eller kapitalandel på minst tio procent och borttagande av arvs- och gåvoskatten 2004 förändrade spelplanen i grunden. På senare år har kontrollägande därmed också i huvudsak kommit att utövas via direktägande medan kontrollägande via stiftelser sjunkit i betydelse.