Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

IFN:s Nyhetsbrev

Rekonstruktion av företag i tider av makroekonomisk turbulens: General Motors och Ford

IFN:s Nyhetsbrev
Referens
Oxelheim, Lars (2009). ”Rekonstruktion av företag i tider av makroekonomisk turbulens: General Motors och Ford”. IFN:s Nyhetsbrev (1), 1–5.

Författare
Lars Oxelheim

Behovet av modeller för att förutsäga risken för att ett företag inte skall kunna fullfölja sin skuldtjänst med räntebetalning och amortering har kommit i fokus genom de nya Baselreglerna som kräver kreditvärdering på basis av kvantitativa modeller och på grund av den pågående världsomspännande ekonomiska krisen. Forskningen visar på många alternativa modeller för att förutsäga kommande kreditsvårigheter och eventuell konkurs. Ingen modell har tidigare beaktat att inverkan från makroekonomiska variabler på konkursrisken är företagsspecifik. I en nyligen publicerad studie vid IFN presenteras en modell för hur den företagsspecifika makroekonomiska påverkan på denna risk skall skiljas från inverkan av ”inneboende” konkurrensfaktorer. När vi tillämpar modellen på General Motors (GM) och Ford finner vi att den leder till två olika rekonstruktionsstrategier för dessa två företag, verksamma i samma bransch och med till synes lika stor konkursrisk mätt med traditionella mått.

Lars Oxelheim

+46 (0)8 665 4527
+46 (0)70 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se