Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Svensk Numismatisk Tidskrift

Brakteater som tidsbegränsade mynt

Populärvetenskap
Referens
Svensson, Roger (2017). ”Brakteater som tidsbegränsade mynt”. Svensk Numismatisk Tidskrift (5), 104–107.

Författare
Roger Svensson

Syftet med denna artikel är att sätta brakteaterna i ett historiskt myntpolitiskt sammanhang och förklara hur mynttypen kunde bli så spridd och framgångsrik. Även skillnaden mellan brakteater och tvåsidiga mynt som tidsbegränsade mynt i centrala Europa analyseras samt vilken roll brakteaterna spelade under senmedeltiden.

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se