Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Reglering eller diskriminering – vad hindrar etablering?

Rapport
Referens
Skedinger, Per och Magnus Carlsson (2011). ”Reglering eller diskriminering – vad hindrar etablering?”. Studie 2011:4. Stockholm: Fores.

Författare
Per Skedinger, Magnus Carlsson

Sysselsättningsgapet mellan utrikes och inrikes födda i Sverige är bland de största inom den utvecklade världen. I synnerhet är skillnaden stor om man ser på invandrare från utanför EU-27. Enligt tidigare forskning finns det flera möjliga förklaringar till dessa skillnader. Delvis förklaras de av olikheter i utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet och språkkunskaper. En annan förklaring är att etniska minoriteter i Sverige ofta har andra typer av personliga kontaktnät än den etniska majoriteten. Samtidigt vet man från tidigare studier att en stor del av lediga arbeten tillsätts genom personliga kontakter. Senare års forskning har gjort det möjligt att undersöka några av hindren in på arbetsmarknaden för utrikes födda: etnisk diskriminering, arbetsrätten och höga minimilöner.

Per Skedinger

+46 (0)8 665 4553
+46 (0)70 486 0389
per.skedinger@ifn.se