Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Foundations and Trends in Entrepreneurship

Entrepreneurship and Institutions: A Bidirectional Relationship

Tidskriftsartikel
Referens
Elert, Niklas och Magnus Henrekson (2017). ”Entrepreneurship and Institutions: A Bidirectional Relationship”. Foundations and Trends in Entrepreneurship 13(3), 191–263. doi.org/10.1561/0300000073

Författare
Niklas Elert, Magnus Henrekson

Samspelet mellan entreprenörskap och institutioner är centralt för ekonomisk utveckling, men institutioner avgör inte alltid huruvida entreprenörskap är produktivt. Vi finner att orsakssambandet är dubbelriktat: institutioner påverkar entreprenörskap, men entreprenörskapet är i sin tur en viktig faktor bakom institutionell förändring.