Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Energy Economics

Electricity Auctions in the Presence of Transmission Constraints and Transmission Costs

Tidskriftsartikel
Referens
Blázquez de Paz, Mario (2018). ”Electricity Auctions in the Presence of Transmission Constraints and Transmission Costs”. Energy Economics 74, 605–627. doi.org/10.1016/j.eneco.2018.07.001

Författare
Mario Blázquez de Paz

Denna uppsats analyserar hur den teoretiska jämvikten på integrerade elmarknader påverkas av olika typer av överföringskostnader. Resultaten visar att s.k. överföringstaxor, kopplade till mängden elektricitet som säljs på den konkurrerande marknaden, kan vara konkurrenshämmande och leda till högre konsumentpriser.