Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Foundations and Trends in Entrepreneurship

Innovative Entrepreneurship as a Collaborative Effort: An Institutional Framework

Tidskriftsartikel
Referens
Elert, Niklas och Magnus Henrekson (2021). ”Innovative Entrepreneurship as a Collaborative Effort: An Institutional Framework”. Foundations and Trends in Entrepreneurship 17(4), 330–435. doi.org/10.1561/0300000098

Författare
Niklas Elert, Magnus Henrekson

Allt innovativt entreprenörskap bygger på samarbete. Uppsatsen åskådliggör detta faktum genom att utförligt presentera och diskutera teorin om innovativa samarbetsblock. För att kunna kommersialisera en idé inom ramen för ett vinstdrivande företag är entreprenören beroende av en rad ekonomiska färdigheter som andra människor besitter.