Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1224

The Long-Run Performance of Born Globals in Computing: The Role of Digital Platforms

Born globals inom databehandling skapar något fler jobb, men är få

Working Paper
Referens
Ferguson, Shon och Magnus Henrekson (2018). ”The Long-Run Performance of Born Globals in Computing: The Role of Digital Platforms”. IFN Working Paper nr 1224. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Shon Ferguson, Magnus Henrekson

Born globals är företag som är exportorienterade redan från start. Många av de mest framgångsrika born globals tillhör databranschen. Vår studie visar att born globals inom databehandlingsbranschen växer snabbare än andra företag i samma bransch, men de är väldigt få till antalet.

Den globala konkurrensen ställer allt högre krav på nya svenska företag att vara internationellt konkurrenskraftiga. Som ett led i att stärka företagens tillväxt på hemmaplan lyfter den svenska regeringen – inte minst i exportstrategin lanserad i december 2015 – fram så kallade born globals, det vill säga företag som redan från start är inriktade på export. Huvudskälet till att redan från start se hela världen och inte bara närområdet som sin hemmamarknad är att en snabb utlandsetablering förväntas ge betydande konkurrensfördelar.

Born globals i databehandlingsbranschen
Många av de mest framgångsrika born globals-företagen tillhör databehandlingsbranschen. Svenska dataspelsföretag såsom Mojang, King och Paradox Interactive lyfts av många fram som mönsterexempel på svenska born globals. Dessa bolag har en kunskapsbaserad produkt som distribueras över internet direkt till kunden utan mellanhänder, vilket tillåter skalbarhet. Trots tjänstesektorns stora aggregerade betydelse är nästan alla befintliga studier av born globals baserade på tillverkningsindustrin. Där finns detaljerade exportdata som gör det förhållandevis enkelt att identifiera born globals baserat på faktiska exportutfall.

Den begränsade tillgången på data över tjänsteföretagens export gör att vi jämför tillväxt bland företag i databehandlingsbranschen med olika benägenhet att bli born globals. Vi kategoriserar dataspelsföretag som den undergrupp inom databehandling som har störst potential att bli born globals. Kontrollgruppen utgörs av datakonsultföretag. Användningen av branschtillhörighet för att identifiera born globals är en viktig metodologisk skillnad mellan vår analys och befintliga studier.

Snabb exporttillväxt lönar sig inte i det långa loppet
Vår granskning av de 250 största databehandlingsföretagen år 2015 (mätt som antal anställda) visar att endast 15 procent av dessa företag var born globals. Huvuddelen av de 250 företagen bestod i stället av datakonsultföretag som säljer företagstjänster till svenska företag samt av utländska koncerners svenska dotterbolag/filialer. Resultaten understryker den samhällsekonomiska betydelsen av andra typer av dataföretag än born globals.

Vi undersöker sedan sambandet mellan born globals och långsiktig tillväxt, i termer av sysselsättning, försäljning och förädlingsvärde. Samtliga genuint nya svenska dataföretag startade 2007–2015 ingår i analysen, vilket gör att vi kan följa nya företag i upp till nio år.

Analysen visar att dataspelsföretag växer snabbare än datakonsultföretag i termer av sysselsättning, men växer något långsammare i termer av försäljning och förädlingsvärde. Analysen visar vidare att dataspelsföretag utgör en bråkdel (1,5 procent) av alla nystartade databehandlingsföretag 2007–2015. Resultaten tyder på att politikåtgärder riktade specifikt mot born globals inom databranschen knappast kan förväntas få någon större aggregerad betydelse för tillväxt och sysselsättning.


IFN Working Paper 1224, "The Long-Run Performance of Born Globals in Computing: The Role of Digital Platforms", är författat av Shon Ferguson och Magnus Henrekson, Institutet för Näringslivsforskning. Vill du veta mer? Kontakta Shon Ferguson på shon.ferguson@ifn.se.