Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1326

CEO Health

Vad vet vi om hälsan hos vd:ar i det svenska näringslivet?

Working Paper
Referens
Keloharju, Matti, Samuli Knüpfer och Joacim Tåg (2020). ”CEO Health”. IFN Working Paper nr 1326. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Matti Keloharju, Samuli Knüpfer, Joacim Tåg

Vi visar att vd:ar i genomsnitt har bättre mental och fysisk hälsa än medelsvensken. Trots detta har var tredje vd en fysisk diagnos och var tolfte en mental. God hälsa är en förutsättning för att nå och stanna på toppen av det svenska näringslivet då styrelser beaktar hälsa.

Verkställande direktörer har mycket makt, men med denna följer också ansvar. Jobbet innebär höga förväntningar, ett stort medialt tryck, långa arbetsdagar och många resor. På senare tid har flera exempel lyfts fram på vd:ar som inte klarar trycket. Bland annat har Svenska Dagbladet publicerat en artikel med titeln ”Från chefsstol till psykakut” som handlade om ”cheferna på näringslivets skuggsida” och Financial Times har rapporterat om BMW:s chef Harald Krüger som kollapsade på scen på Frankfurt Motor Show.

Det är svårt att veta om dessa exempel är enstaka företeelser eller toppen på ett isberg. Den akademiska forskningen om hälsan hos vd:ar ger inget svar. Två framstående forskare som nyligen sammanfattade litteraturen kunde konstatera att vi vet mycket lite om den fysiska hälsan hos ledare och deras mentala hälsa är nästan helt outforskad.

Omfattande hälsodata
Vår studie kastar ljus på denna viktiga aspekt av det svenska näringslivet. Vi använder svenska registerdata från Statistiska Centralbyrån och Socialstyrelsen för att systematiskt studera fysisk och mental hälsa hos vd:ar under åren 2006–2015. Vi mäter hälsa dels genom diagnoser ställda av läkare inom både slutenvården och öppenvården, dels genom att koppla den aktiva ingrediensen i utfärdade recept mot diagnoskoder.

Vi finner att vd:ar har bättre mental och fysisk hälsa än medelsvensken, även när vi tar hänsyn till ålder, kön, och en rad andra bakgrundsvariabler. De förras hälsa är även bättre än den hos advokater, civilingenjörer och personer i finansbranschen. Vd:ar för större företag har bättre hälsa än vd:ar för mindre företag. Trots detta har nästan var tredje vd någon medicinsk fysisk diagnos – främst högt blodtryck, höga halter av blodfetter, hjärt- och kärlsjukdom, eller magbesvär – och var tolfte någon mental diagnos – huvudsakligen ångest eller depression.

Bolagsstyrning och vd:ars hälsa
Vår studie visar att styrelser beaktar hälsa när de tillsätter och avskedar vd:n. Hälsoproblem minskar sannolikheten att bli utnämnd till vd, även om vi beaktar en rad bakgrundskarakteristika. Vi finner inga förändringar i mental eller fysisk hälsa kring tillträde relativt andra potentiella vd-kandidater. Vi finner inte heller någon förändring i hälsan efter pension. Vd:n verkar alltså hantera rollen väl, vilket tyder på att styrelsen gjort ett gott val.

Vd:n med hälsoproblem lämnar vd-jobbet i snabbare takt. Det gäller både problem vid tillträde och problem som uppkommer när man väl är vd. Detta resultat tyder på att styrelser rättar till rekryteringsmisstag och att de svarar på hälsoproblem som uppkommer över tid. Vår studie visar också att hälsoproblem påverkar aktiva beslut som vd:n gör på jobbet, bl.a. rörande uppköp och nyetableringar, men att lönsamheten inte påverkas.

Slutsatserna från studien är alltså att vd:ar i genomsnitt har bättre hälsa än medelsvensken, men samtidigt saknar inte vd:ar hälsoproblem. Resultaten pekar på att god mental och fysisk hälsa är en förutsättning för att nå och stanna på toppen av det svenska näringslivet då styrelser beaktar hälsa.


IFN Working Paper nr 1326, "CEO Health", är författat av Matti Keloharju (Aalto University School of Business, CEPR och IFN), Samuli Knüpfer (BI Norwegian Business School och IFN) samt Joacim Tåg (IFN). Vill du veta mer? Kontakta Joacim Tåg via e-post på joacim.tag@ifn.se eller telefon på +46 (0)8 665 4524.