Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1384

Improved Framework Conditions for a More Entrepreneurial, Innovative and Resilient EU

Reformer för ett mer uthålligt, innovativt och entreprenöriellt EU

Working Paper
Referens
Elert, Niklas och Magnus Henrekson (2021). ”Improved Framework Conditions for a More Entrepreneurial, Innovative and Resilient EU”. IFN Working Paper nr 1384. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Niklas Elert, Magnus Henrekson

EU:s innovationskraft och entreprenörskap måste stärkas både för att möjliggöra en återhämtning efter coronakrisen och för att råda bot på Unionens oförmåga att skapa och upprätthålla sysselsättning och tillväxt. Vår analys utmynnar i förslag på reformer inom sex breda policyområden som kan främja ett bättre innovationsklimat.

I coronakrisens kölvatten behöver Europeiska unionen återvinna förlorad mark. Återhämtningen blir starkare och mer långvarig om Europas makthavare skapar bättre förutsättningar för inkluderande och uthållig ekonomisk tillväxt. De målen nås bäst genom att EU:s innovationsförmåga stärks.

Innovativa samarbetsblock för entreprenörskap
Det krävs därför omfattande institutionella reformer för att främja entreprenörskap, eftersom entreprenören är den ekonomiske aktör som gör att innovationer kan utvecklas från idéer till kommersialisering, ofta genom att grunda ett företag och få det att växa.

Sådant innovationsdrivet entreprenörskap sker dock inte i ett vakuum. Tvärtom – för full utväxling måste entreprenören samarbeta med flera aktörer som har de förmågor och resurser som entreprenören själv saknar. Uppfinnare, nyckelpersonal, kompetenta kunder samt tidiga och sena finansiärer har alla viktiga roller att spela i detta ekosystem, som vi kallar ”det innovativa samarbetsblocket”.

Institutionella reformer nödvändiga för återhämtning
Genom att fokusera på samspelet mellan aktörerna i samarbetsblocket, blir det möjligt att identifiera institutionella flaskhalsar: regler och skattehinder som gör att aktörer saknas eller att länkarna mellan dem är för svaga. Vår analys utmynnar i förslag på reformer inom sex breda policyområden: (i) äganderätt och rättssäkerhet, ii) skatter, iii) sparande och investeringar, iv) arbetsrätt och socialförsäkringar, v) inträdes- och utträdesbarriärer på marknader, samt (vi) humankapital för entreprenörskap.

Filosofin bakom reformerna är att främja kreativitet och jämna ut spelplanen mellan olika företags-, finansierings- och anställningsformer, för att inte i onödan stänga dörrar för innovationsdrivet entreprenörskap. Om den filosofin tillåts bli vägledande kommer EU:s innovationskraft att stärkas i en tid då den behövs mer än någonsin.