Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1413

Optimal Redistribution in the Presence of Signaling

Optimal utformning av skatter och utbildningspolitik vid asymmetrisk information på arbetsmarknaden

Working Paper
Referens
Bastani, Spencer, Tomer Blumkin och Luca Micheletto (2021). ”Optimal Redistribution in the Presence of Signaling”. IFN Working Paper nr 1413. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Spencer Bastani, Tomer Blumkin, Luca Micheletto

Ekonomer har länge uppmärksammat att utbildning inte enbart syftar till att göra människor mer produktiva, utan är också ett sätt för arbetstagare att signalera sin produktivitet gentemot arbetsgivare. Vi finner att signalering innebär att skatter och utbildningspolitik kan påverka lönestrukturen och leda till mer effektiv omfördelning.

När det råder asymmetrisk information mellan arbetsgivare och arbetstagare motsvarar de löner som erbjuds på marknaden inte nödvändigtvis de anställdas produktivitet. Det kan då uppstå situationer där individer med hög produktivitet inte lyckas särskilja sig från individer med låg produktivitet i arbetsgivarens ögon. I sådana fall erbjuds dessa personer samma lön, vilket leder till omfördelning av resurser från individer med hög produktivitet till individer med låg. I vår uppsats belyser vi att den ekonomiska politiken aktivt kan påverka i vilken utsträckning denna typ av omfördelning sker på arbetsmarknaden och leda till att samhällets omfördelningsambitioner kan uppfyllas på ett mer effektivt sätt.

Omfördelning med skatter och utbildningssubventioner
I uppsatsen studerar vi dels fallet då staten omfördelar enbart med en progressiv inkomstskatt, dels fallet då staten kan kombinera progressiv inkomstbeskattning med utbildningssubventioner/skatter. Vi visar hur skatter och utbildningssubventioner kan påverka möjligheterna för individer och företag att utbyta information, exempelvis genom att göra det mer eller mindre lönsamt att investera i utbildning. I vissa fall kan detta leda till att skapa en jämnare fördelning av löner och därmed minska behovet av att använda snedvridande beskattning för omfördelningsändamål.

Signalering i olika dimensioner
I uppsatsen diskuterar vi också hur våra teoretiska resultat påverkas av det faktum att signalering ofta sker i flera olika dimensioner, där vissa av dessa kan påverkas av den ekonomiska politiken, medan andra rimligtvis enbart observeras av företagen. Vi finner att möjligheten att omfördela genom en mer sammanpressad lönestruktur beror på vilka verktyg individer har för att signalera, och vilka av dessa som går att beskatta eller subventionera.

 

Spencer Bastani

+46 (0)18 471 7077
+46 (0)73 150 7751
spencer.bastani@ifau.uu.se