Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

ESO: Vad kan vi lära av tidigare kriser?

Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, IFN, presenterar sin ESO-rapport  Ekonomiska krisers dynamik

torsdag
25 november
Tid
13:00-14:00
Plats
ESO, Lunden i kv Lejonet, Drottninggatan 4, Stockholm

ESO skriver:

"I en global ekonomi är ekonomiska chocker i princip omöjliga att undvika. Men finns det någon allmängiltig kunskap som kan göra strukturomvandlingar lättare i framtiden? Och spelar det någon roll om krisen uppstår till följd av en it-bubbla, bostadslån, statsskulder eller ett virus?

I en ny rapport till ESO, Ekonomiska krisers dynamik, undersöker Fredrik HeymanPehr-Johan Norbäck och Lars Persson hur tre olika kriser mellan 1996 och 2015 påverkat produktivitets- och jobbdynamiken i det svenska näringslivet. Vid seminariet presenterar författarna sin rapport och sedan följer kommentarer och diskussion. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat:

• Hur har tidigare ekonomiska kriser påverkat det svenska näringslivet?
• Skiljer sig de ekonomiska chockerna åt beroende på upphov?
• Vilka politiska åtgärder är viktigast för att underlätta framtida strukturomvandlingar, t.ex. som en följd av coronakrisen?

Vid seminariet medverkar:

Kerstin Hallsten, chefsekonom Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna (via länk)
Pär Hansson, professor i nationalekonomi, Tillväxtanalys och Örebro universitet
Fredrik Heyman, rapportförfattare
Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia, Uppsala universitet
Pehr-Johan Norbäck, rapportförfattare
Lars Persson, rapportförfattare
Erik Spector, enhetschef Konjunkturinstitutet

Karolina Ekholm, ordförande i ESO:s styrelse, inleder och Anna Seim, ledamot i ESO:s styrelse, modererar seminariet. "

Läs hela inbjudan med program här:
Seminarieinbjudan 211125

Extern aktivitet

Samarbete är en självklarhet för IFN som forskningsinstitution. Forskarna undervisar vid olika universitet, är talare vid externa konferenser och paneldeltagare vid diskussioner, etc. Här listas de närmaste månadernas inplanerade externa aktiviteter.

Fler
13
måndag
december