Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Europaperspektiv 2024: Europeiska unionens djup och storlek i en tid av ofred

I Europaperspektiv 2024 – den 27:e årgången av årsboken – diskuterar ledande svenska forskare och experter EU:s utveckling.

onsdag
07 februari
Tid
13.00 - 17.00
Plats
Kulturhuset, Hörsalen, Stockholm

I en tid präglad av ofred och geopolitiska spänningar står EU inför stora utmaningar. Unionen har dock visat sig motståndskraftig. När många för några år sedan befarade att flera medlemsstater skulle följa i Storbritanniens fotspår och lämna unionen står i stället en ny utvidgning av EU högt upp på dagordningen år 2024. I ljuset av denna utveckling ställs EU inför ett antal vägval som på olika sätt berör unionens djup och storlek.

Med utgångspunkt i aktuell forskning diskuterar bokens författare en rad viktiga utmaningar och frågor: Hur skönjs konturerna av ett större EU, och vilka premisser kommer att gälla för inträdet av nya medlemmar? Vilka lärdomar kan dras av Storbritanniens utträde ur EU och hur har brexit påverkat den politiska dynamiken i unionen? Innebär europeisk solidaritet ett krav på ett kollektivt försvar av EU? Hur hanteras förnyade flyktingströmmar till EU i skuggan av en hotfull omvärld? Vad ska innehållet i EU-medborgarskapet vara och hur bör solidariteten mellan arbetstagare utformas? Hur utvecklas EU:s framtida arbetsmarknad i ljuset av artificiell intelligens? Detta är några av de frågor som diskuteras i boken och som behandlas under seminariet.

Moderator: Cecilia Garme
Gästtalare: Jessika Roswall (EU-minister) 
Paneldiskussion med riksdagsledamöter
Paneler med bokens författare

Välkommen att delta i seminariet. Se program och anmäl dig.

Extern aktivitet

Samarbete är en självklarhet för IFN som forskningsinstitution. Forskarna undervisar vid olika universitet, är talare vid externa konferenser och paneldeltagare vid diskussioner, etc. Här listas de närmaste månadernas inplanerade externa aktiviteter.

Fler
25
torsdag
april

Leder geografisk spridning av lärosäten till breddad rekrytering?

Extern aktivitet
Andreas Bergh, Lunds universitet och IFN
Henrik Hällerfors, Uppsala universitet och IFN
Joacim Tåg, IFN och Hanken, Helsingfors
25
torsdag
april

Så kan friskolor bidra i en orolig tid

Extern aktivitet
Gabriel Heller Sahlgren, IFN och London School of Economics