Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Unleashing Society’s Innovative Capacity - An Integrated Policy Framework

Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, och Magnus Henrekson, IFN, har skrivit boken Unleashing Society’s Innovative Capacity – An Integrated Policy Framework

torsdag
11 januari
Tid
16.45
Plats
Entreprenörskapsforum

I boken beskriver de Sverige som ett föregångsland internationellt sett när det gäller att ta vara på innovationskraft och nydanande entreprenörskap. Samtidigt ställer akuta samhällsutmaningar krav på en tydlig politik framåt. I boken presenterar de ett policyramverk för att komma till rätta med Europas släpande ekonomiska dynamik och tillväxt.

Boken presenteras på ett lanseringsseminarium för personligt inbjudna deltagare.

Extern aktivitet

Samarbete är en självklarhet för IFN som forskningsinstitution. Forskarna undervisar vid olika universitet, är talare vid externa konferenser och paneldeltagare vid diskussioner, etc. Här listas de närmaste månadernas inplanerade externa aktiviteter.

Fler
25
torsdag
april

Leder geografisk spridning av lärosäten till breddad rekrytering?

Extern aktivitet
Andreas Bergh, Lunds universitet och IFN
Henrik Hällerfors, Uppsala universitet och IFN
Joacim Tåg, IFN och Hanken, Helsingfors
25
torsdag
april

Så kan friskolor bidra i en orolig tid

Extern aktivitet
Gabriel Heller Sahlgren, IFN och London School of Economics