Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Policyseminarium: Innovationspolitikens återkomst

I den nya antologin Questioning the Entrepreneurial State, utgiven av Springer förlag, ifrågasätter flera ledande svenska och internationella ekonomer den återgång till det slags statliga industri- och innovationspolitik som de ser tendenser till i Sverige och globalt. Riskerar den nya innovations- och industripolitiken att hämma innovationstakten? Finns det risker att riktade statliga satsningar blir alltför ensidiga och slår fel?

torsdag
18 augusti
Tid
08.30 (registrering) 9.00-10.30
Plats
IVA Konferenscenter, Stockholm

Foto: Istock.

Välkommen till ett policyseminarium om Sveriges industri- och innovationspolitik. Seminariet utgår från IFN-forskarna Niklas Elerts och Magnus Henreksons kapitel i boken, ”Collaborative Innovation Blocs and Mission-Oriented Innovation Policy”. Seminariet äger rum på IVA Konferenscenter, Wenströmsalen, torsdag 18 augusti kl. 9.00–10.30 med kaffe, smörgås och registrering kl. 8.30. Det finns även möjlighet att följa seminariet digitalt.

Program:

Niklas Elert, filosofie doktor i nationalekonomi och forskare vid IFN, presenterar forskning om hur entreprenörskap är beroende av innovativa samarbetsblock. En ogenomtänkt innovationspolitik som skadar samarbetsblocken kan göra mer skada än nytta. 

Tim Brooks, avdelningschef Företag, Tillväxtverket, presenterar hur hans myndighet arbetar med frågan. 

Peter Svensson, analytiker, Tillväxtanalys, berättar hur hans myndighet, vars uppdrag är att göra tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, arbetar med frågan.

Panelsamtal: ”Riskerar den nya innovationspolitiken att hämma innovationstakten?” 

I panelsamtalet medverkar: 

Anna Bergek, professor i innovationssystem och teknikpolitik Chalmers, 

Peter Svensson, analytiker Tillväxtanalys, samt 

Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och senior forskare vid IFN.

Moderator: Åsa Julin.

Tid och plats:

Seminariet äger rum i Wenströmsalen på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm, samt digitalt via Zoom. Det fysiska seminariets registrering med kaffe och smörgås öppnar kl. 8.30. Seminariet pågår från kl. 9.00 till 10.30.

Vi har ett begränsat antal fysiska platser varför först till kvarn-principen gäller. Sista anmälningsdatum är 11 augusti. Vid avanmälan från fysiskt deltagande efter 11 augusti utgår en administrativ avgift om 100 kr.

Anmäl dig här

Ladda ned boken kostnadsfritt här

Policyseminarium

IFN anordnar seminarier för allmänheten. Ämnen för dessa är hämtade från IFN:s forskning. Publiken utgörs till stor del av ledande beslutsfattare, experter och opinionsbildare.