Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Policyseminarium: Motståndskraften i näringslivet – familjeföretagens roll

Erfarenheter från covidpandemin har tydliggjort betydelsen av att bygga ett mer motståndskraftigt näringsliv. IFN presenterar aktuell forskning om familjeföretagens roll för balansen i strukturomvandlingar i samband med kriser.

tisdag
29 november
Tid
Seminarium kl. 08.30 - 10.00, registrering från kl. 08.00
Plats
IVA:s konferenscenter, Wenströmsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm

Lars Persson (IFN), Thomas Eisensee (Konjunkturinstitutet), Iréne Ek (Google Cloud Nordics) och Mats Hilding (Axelent Group).

I sin uppmärksammade bok The Resilient Society: Economics After Covid argumenterar Princeton-professorn Markus Brunnermeier att erfarenheterna från covidpandemin har tydliggjort värdet av att bygga upp mer motståndskraftiga ekonomier för att möta framtida kriser. En blandning av omställningskraft och motståndskraft bland företag är viktig för att skapa en balans i näringslivet.

Men har företagens ägandeform någon effekt på deras omställningskraft och motståndskraft? Trots familjeföretagens stora del av näringslivets verksamhet och deras speciella affärslogik har deras roll för näringslivets motståndskraft och omställningskraft inte analyserats och diskuterats i någon större omfattning, vilket vi kommer göra i detta seminarium. 

Välkommen till ett policyseminarium där Lars Persson, professor i nationalekonomi och vice vd IFN, presenterar aktuell forskning i ämnet.

Efter presentationen följer ett panelsamtal om hur väl rustad den svenska ekonomin är för att möta framtida kriser. De frågor som kommer att diskuteras är bl.a.:

  • Vad krävs för att det svenska näringslivet ska klara en hållbar strukturomvandling?
  • Vilken roll spelar familjeföretagen för balansen i strukturomvandlingen?
  • Vilka utmaningar står familjeföretagen för i den nya regionaliserade ekonomin?
  • Hur påverkar utvecklingen av AI & robot-teknologin familjeföretagen och strukturomvandlingen?

Medverkande:
Lars Persson, professor i nationalekonomi och vice vd IFN
Thomas Eisensee, forskningschef Konjunkturinstitutet
Iréne Ek, samhällspolitisk chef för Google Cloud i Norden och Estland
Mats Hilding, f.d. vd och koncernchef, numera styrelseordförande Axelent Group

Moderator: Åsa Julin

Tid och plats:
Seminariet äger rum tisdagen den 29 november i Wenströmsalen på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm, samt digitalt via Zoom. Det fysiska seminariets registrering med kaffe och smörgås öppnar kl. 08.00. Seminariet pågår från kl. 08.30 till 10.00. Anmäl dig här.

Vi har ett begränsat antal fysiska platser varför först till kvarn-principen gäller. Sista anmälningsdatum är 21 november. Vid avanmälan från fysiskt deltagande efter 22 november utgår en administrativ avgift om 100 kr.

Har du frågor? Kontakta Elisabeth Gustafsson, elisabeth.gustafsson@ifn.se, 070 271 4206.

Foto: Karl Gabor, Johan Strindberg m.fl. 

 

Så här behandlar vi dina personuppgifter: Våra seminarier spelas in och fotograferas. Du kan därför förekomma i ljud- och bildinspelningar eller på fotografier som vi publicerar. Vi kommer dock inte att publicera ljud- och bildinspelningar där du har en framträdande roll utan ditt samtycke. Om du deltar som publik vid ett digitalt seminarium kommer du inte synas i bild.

Policyseminarium

IFN anordnar seminarier för allmänheten. Ämnen för dessa är hämtade från IFN:s forskning. Publiken utgörs till stor del av ledande beslutsfattare, experter och opinionsbildare.