Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Policyseminarium: Är marknadsekonomin kulturellt skadlig?

Under lång tid har marknadsekonomins förtjänster och laster debatterats, ofta med starka ideologiska förtecken. De flesta håller nog numera med om att marknadsekonomin förmår skapa mer välstånd än andra ekonomiska system – men hur är det med andra konsekvenser? Många verkar mena att marknader är skadliga för den sociala sammanhållningen i ett samhälle, då den anses bygga på konkurrens och girighet; och andra hävdar att den är särskilt skadlig för kvinnors livsvillkor och välmående.

torsdag
07 mars
Tid
08.30 - 10.30
Plats
IFN samt digitalt via Zoom

På policyseminariet presenteras forskningsresultat som rör dessa frågor:

  • Sänker en ökad globalisering tilliten människor emellan?
  • Hur påverkas kvinnors livstillfredsställelse av mer marknadsekonomi jämfört med män?

Talare är Niclas Berggren, docent, IFN, och Christian Bjørnskov, professor i nationalekonomi, Århus universitet och IFN, som på IFN tillsammans har studerat detta inom ramen för ett forskningsprojekt finansierat av John Templeton Foundation, som också finansierar detta policyseminarium.

Panelen består av Johanna Möllerström, professor i nationalekonomi, George Mason University och IFN (medverkar via Zoom); Ulrica Schenström, vd, Fores; samt Karin Svanborg-Sjövall, statssekreterare, Kulturdepartementet.

Moderator är Karin Margret Edmark, docent i nationalekonomi, Stockholms universitet.

Notera att seminariet, p.g.a. Christian Bjørnskovs medverkan (via Zoom), sker på engelska.

Program:
Kl. 08.30 Registrering och kaffe/te och smörgås
Kl. 09.00 Seminariet börjar
  – Niclas Berggren och Christian Bjørnskov inleder med att presentera sina studier
  – Panelen kommenterar
  – Publikfrågor välkomnas (enbart från närvarande på plats)
Kl. 10.30 Seminariet slutar

Sista svarsdag är den 1 mars 2024. Anmälan

Det är begränsat antal platser för att delta fysiskt så om du anmäler dig men får förhinder är vi tacksamma för ett meddelande så att någon annan kan få din plats.

Kontaktperson: Niclas Berggren, niclas.berggren@ifn.se

Policyseminarium

IFN anordnar seminarier för allmänheten. Ämnen för dessa är hämtade från IFN:s forskning. Publiken utgörs till stor del av ledande beslutsfattare, experter och opinionsbildare.