Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Alexander Montag

Assistant Professor

Alexander Montag är gästprofessor i finansiell ekonomi vid Indiana University och biträdande professor (tjänstledig) vid University of Warwick, där han erhållit pris för utomordentligt bra bidrag till undervisningen. Alexander Montags forskningsintressen är entreprenöriell finansiering, kapitalförvaltning och privata marknader. Han har en Ph.D. i finansiell ekonomi från University of Oxford. Innan Alexander Montag påbörjade sin grundutbildning avslutade han en tvåårig lärlingsutbildning för att bli professionell bankman vid Deutsche Bank i Hamburg, Tyskland. Alexander Montag har undervisat i kurser i big data och finansiell ekonomi, entreprenörskap och ekonometri på olika nivåer.

Affilierad forskare
Kontakt

Alexander Montag

Indiana University och University of Warwick
Ämnesområden: Entreprenörskap, Företagsfinansiering, Riskkapital

Några frågor som Alexander Montag försöker besvara i sin forskning:

  • Hur kan olika former av kapital relateras till/påverka framgång i entreprenörskapet?
  • Hur utvecklas startup-företag över sin livscykel?
Aktuellt
Publicerat vid IFN
Working papers