Affilierade forskare

Annalisa Scognamiglio

Associate Professor

Ämnesområden:

Några av de frågor Annalisa Scognamiglio försöker besvara med sin forskning: 

  • Do firms efficiently allocate workers to jobs?
  • Beror produktivitetsskillnader mellan företag delvis på variationen av allokering av partly driven by variation in the allocation of workers to jobs?
  • Is the labor market for asset managers efficient?
  • Did careers in finance change following the financial crisis?

Aktuell forskning

Career Risk and Market Discipline in Asset Management Andrew Ellul, Marco Pagano och Annalisa Scognamiglio

Annalisa Scognamiglio

Kontakt

annalisa.sco@gmail.com

Kort beskrivning

Annalisa Scognamiglio received her Ph.D. in Economics from MIT in 2014 and is now untenured associate professor at the Department of Economics and Statistics at the University of Naples Federico II. Her research interests include labor economics, labor and finance and policy evaluation.

IFN-podden

Skolan borde ge alla barn samma chans att lyckas, oavsett varifrån de kommer. Den kunskapssyn som präglar den svenska skolan i dag slår hårdast mot de elever som kommer från socioekonomiskt svaga förhållanden.  Det finns också aspekter av marknadiseringen av skolan som behöver ses över. Det hävdar Magnus Henrekson och Gabriel Heller-Sahlgren, två av de IFN-forskare som ägnar sig åt skolfrågor.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se