Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1427

JAQ of All Trades: Job Mismatch, Firm Productivity and Managerial Quality

Matchningen mellan anställda och yrke kan förklara produktivitetsskillnader mellan företag

Working Paper
Referens
Coraggio, Luca, Marco Pagano, Annalisa Scognamiglio och Joacim Tåg (2022). ”JAQ of All Trades: Job Mismatch, Firm Productivity and Managerial Quality”. IFN Working Paper nr 1427. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Luca Coraggio, Marco Pagano, Annalisa Scognamiglio, Joacim Tåg

Vi utvecklar ett kvalitetsmått för matchningen mellan anställda och yrke genom att kombinera svenska registerdata över företag och anställda med maskininlärningstekniker. Vi finner starka belägg för att vårt mått fungerar och att matchning mellan anställda och yrke spelar roll för företagens produktivitet.

Varför är vissa företag mer produktiva än andra? Tidigare forskning har visat att viktiga faktorer är kapitalets och arbetskraftens kvalitet, företagets innovationskapacitet och konkurrenssituation, samt gott ledarskap.

Nytt mått på matchning mellan anställda och yrke
I denna uppsats använder vi registerdata för att ta fram ett nytt mått på hur väl anställda matchas till rätt yrke inom företag i det svenska näringslivet. För att skapa måttet använder vi en statistisk metod som kallas maskininlärning. Metoden tar fram en algoritm som beskriver hur de mest produktiva företagen i Sverige matchar yrke till anställda. Vi kan sedan använda algoritmen för att skapa liknande mått för alla anställda och företag i Sverige. Måttet är positivt och signifikant förknippat med arbetsinkomster under arbetstagarnas karriärer. På företagsnivå är måttet positivt korrelerat med företagets produktivitet, och matchkvaliteten för anställda ökar efter att ett företag anställt en chef med bättre matchkvalitet.

Brett användningsområde
Vi lyfter fram att måttet kan användas för att testa teorier inom företagsfinansiering, organisationsteori, arbetsmarknadsekonomi och företagsstyrning. Dessutom kan måttet konstrueras för alla länder och tidsperioder där det finns registerdata över företag, anställda, och deras yrken. Detta kan göras utan att det behövs vare sig dyra undersökningar eller detaljerade expertbedömningar av de färdigheter som krävs för varje yrke.