Affilierade forskare

Carl Magnus Bjuggren

Assistant Professor

Några av de frågor jag försöker besvara i min forskning:

  • Hur påverkas företagens produktivitet av anställningsskydd?
  • Är familjeföretag mindre känsliga för ekonomiska fluktuationer? Hur påverkas löner och anställningstrygghet av familjeägande?

 

Publikationer i vetenskapliga tidskrifter

Bjuggren, C. M., and Elert, N. (2019). "Gender Differences in Optimism", Applied Economics, 51(47): 5160-5173.

Bjuggren, C. M. (2018). "Employment Protection and Labor Productivity", Journal of Public Economics, 157: 138-157.

Bjuggren, C. M. (2015). "Sensitivity to Shocks and Implicit Employment Protection in Family Firms", Journal of Economic Behavior & Organization, 119(C): 18-31. 

Anyadike-Danes, M., Bjuggren, C. M., Gottschalk, S., Hölzl, W., Johansson, D.,  Maliranta, M., and Myrann, A. (2015). "An International Cohort Comparison of Size Effects on Job Growth", Small Business Economics, 44(4): 821-844.

Bjuggren, C. M., Daunfeldt, S-O., and Johansson, D. (2013). "High-Growth Firms and Family Ownership", Journal of Small Business and Entrepreneurship, 26(4): 365-385.

Bjuggren, C. M., Johansson, D., and Stenkula, M. (2012). “Using Self-employment as Proxy for Entrepreneurship: Some Empirical Caveats”, International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 17(3): 290-303.

Bjuggren, C. M., Johansson, D., and Sjögren, H. (2011). “A Note on Employment and Gross Domestic Product in Swedish Family-Owned Businesses: A Descriptive Analysis”, Family Business Review, 24(4): 362 –371. 

Heshmati, A., Johansson, D., and Bjuggren, C. M. (2010). ”Effective Corporate Tax Rates and the Size Distribution of Firms”, Journal of Industry, Competition and Trade, 10(3-4): 297-317.

 

Working Papers

Bjuggren, C. M., and Skedinger, P. (2018). "Does Job Security Hamper Employment Prospects?", IFN Working Paper No 1255.

Bjuggren, C. M., and Henrekson, M. (2018). "Avoiding the Housewife Stigma: Self-Employment as a Female Career Choice", IFN Working Paper No 1200. 

Anyadike-Danes, M., Bjuggren, C. M., Dumont, M., Gottschalk, S., Hölzl, W., Johansson, D.,  Maliranta, M., Myrann, A., Nielsen, K., and Zheng, G. (2018). "An International Comparison of the Contribution to Job Creation by High-Grotwth Firms", IFN Working Paper No 1216.

 

Övriga publikationer

Bjuggren, C. M., Olsson, M., and Skedinger, P. (2018), "Turordningsregler – lagstiftning med konsekvenser eller spel för gallerierna?". Ekonomisk Debatt 46(3), 5–16.

Bjuggren, C. M., and Johansson, D. (2009). "Privat och offentlig sysselsättning i Sverige 1950-2005", Ekonomisk Debatt, 37(1): 41-53.

 

IFN Poddradio

Carl-Magnus Bjuggren har studerat och berättar om hur uppluckringen av LAS för mindre företag påverkat produktiviteten positivt. Även Per Skedinger, IFN, intervjuas om hur minimilöner påverkar bland annat utanförskap för ungdomar. (5 maj 2014)

Carl Magnus Bjuggren

Kontakt

Carl.Magnus.Bjuggren@...

Kort beskrivning

Carl Magnus Bjuggren disputerade i nationalekonomi 2013 vid Linköpings universitet. Avhandlingen behandlar frågor om hur anställningsskydd påverkar företagens produktivitet och hur löner och anställningstrygghet påverkas av familjeägande. Carl Magnus var forskare på IFN mellan 2013 och 2019. Sedan augusti 2019 är han verksam vid University of Memphis.    

 

IFN-podden

Skolan borde ge alla barn samma chans att lyckas, oavsett varifrån de kommer. Den kunskapssyn som präglar den svenska skolan i dag slår hårdast mot de elever som kommer från socioekonomiskt svaga förhållanden.  Det finns också aspekter av marknadiseringen av skolan som behöver ses över. Det hävdar Magnus Henrekson och Gabriel Heller-Sahlgren, två av de IFN-forskare som ägnar sig åt skolfrågor.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se