Affilierade forskare

Marco Pagano

professor

Några av de frågor Marco Pagano försöker besvara med sin forskning:

  • Hur fördelas risk mellan företag och anställda?
  • Vilka faktorer formar anställdas karriärer?
  • Hur påverkar relationen till de anställda företagsbeslut?
  • How påverkar bankernas exponeringar mot statsskulder finansiell stabilitet?
  • Skulle EU-obligationer förbättra den finansiella stabiliteten?

Aktuell forskning

Career Risk and Market Discipline in Asset Management Andrew Ellul, Marco Pagano och Annalisa Scognamiglio

Marco Pagano

Kontakt

pagano56@gmail.com

Kort beskrivning

Marco Pagano är professor i finansiell ekonomi vid University of Naples Federico II och chef för Center for Studies in Economics and Finance (CSEF). Han har en B.A. från Cambridge University och doktorsexamen från MIT. Han har även undervisat vid Bocconi University och Imperial College. Merparten av hans forskning är inom finansiell ekonomi, huvudsakligen bank, företagsfinansiering och marknadsmikrostruktur. Han har också forskat i gränssnittet mellan finans och makroekonomi samt juridik och arbetsmarknadsekonomi.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se