Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Symposium: Skolans anpassning till barnen och barnkonventionen

8 oktober 2021

Barnkonventionen är svensk lag sedan 2020. Enligt den ska alla beslut som rör barn direkt eller indirekt vara barnanpassade och till barnens bästa.  Den 1 oktober arrangerade IFN, Svenska barnläkarföreningen och barnläkarna Hugo Lagercrantz och Åse Victorin symposiet ”Skolans anpassning till barnen och barnkonventionen – för bättre hälsa, utveckling och lärande”.

Symposiet filmades och går nu att se på IFN Play och vår youtubekanal. Flera forskare och personer verksamma inom skolans område medverkade och bidrog med tvärvetenskapliga perspektiv på frågan. Från IFN medverkade Magnus Henrekson som talade om kunskapssynens betydelse, samt Henrik Jordahl, Örebro universitet och IFN, som presenterade ny forskning om skolresultatens betydelse för den samhälleliga välståndsutvecklingen.

Halvdagssymposiet avslutades med ett panelsamtal mellan Åse Victorin, barn- och skolläkare, Sissela Nutley, forskare inom kognitiv neurovetenskap, KI, Kristina Axén Olin, skolpolitisk talesperson (M) och Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, IFN.

 Del 1 (av 2)

Hållpunkter:

 • 01:41 Inledning: Hjärnans utveckling och förutsättningar för lärande
  Hugo Lagercrantz, barnläkare och professor emeritus.
 • 25:58 En förändrad kunskapssyn är nyckeln till förbättrade skolresultat
  Magnus Henrekson, professor nationalekonomi, IFN.
 • 51:24 Skolresultatens påverkan på den samhälleliga välståndsutvecklingen
  Henrik Jordahl, professor nationalekonomi, Örebro universitet och IFN.
 • 1:11:27 Digitala medier och psykisk hälsa– vad är skolans roll?
  Sissela Nutley, forskare inom kognitiv neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Del 2 (av 2)

Hållpunkter:

 • 00:52 Hälsans betydelse för lärande. Nya lagen indikerar skolans ansvar
  Åse Victorin, barn- och skolläkare, författare QLeva.
 • 28:19 Daglig fysisk aktivitet och inlärning
  Ingegerd Ericsson, fil.dr. pedagogik, docent idrottsvetenskap, grundare MUGI.
 • 44:14 Handmotoriken och hjärnan – om vikten av att träna händerna genom handstil och hantverk
  Eva Söderberg, slöjdlärare.
 • 1:04:43 Koncentration – kognition. Hur kan man främja att barn utvecklar sin koncentrationsförmåga och förmåga till uthållighet?
  Agneta Gulz, professor kognitionsvetenskap.
 • 1:23:42 / 1:33:48 Barnanpassad arkitektur och lärmiljö. Hälsofrämjande, trivsam och inspirerande.
  Cristina di Marco, rektor och Johannes Tovatt, arkitekt.
 • 1:39:08 Diskussionspanel: Hur kan skolan förändras? Vilka beslut behöver skolansvariga ta för att skapa en skola som leder till bättre utveckling, hälsa och lärande? Medverkande i panelen: Kristina Axén Olin, skolpolitisk talesperson (M), Sissela Nutley, Magnus Henrekson och Åse Victorin.

Du kan även se filmerna på IFN Play