Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Världsledande forskare på IFN-konferens

22 augusti 2022

Flera världsledande forskare är på plats i Vaxholm när IFN arrangerar en vetenskaplig konferens om entreprenörskap, humankapital och innovativa samarbetsblock. Konferensen hålls för att uppmärksamma IFN:s tidigare vd Magnus Henreksons forskning.

IFN:s vd Fredrik Sjöholm hälsar välkommen. Foto: Emma Gunnarsson.

Magnus Henrekson var vd för IFN mellan 2005 och 2020 och har sedan dess fortsatt att vara verksam som senior forskare vid IFN. Några av hans huvudsakliga forskningsintressen- entreprenörskap, humankapital och innovativa samarbetsblock- utgör temat för konferensen. Frågorna är också högaktuella för det svenska näringslivet.

Magnus Henrekson och Roy Thurik innan konferensens inledning. I Bakgrunden syns även Johan Haltiwanger. Foto: Emma Gunnarsson

Under konferensen diskuteras frågor som: Hur skiljer sig entreprenörers humankapital från andra individers? Vilka kompletterande förmågor krävs för att entreprenörer ska kunna realisera sina projekt och vilka är de största hindren? Är det dessutom så att entreprenörskap kan göra politiska system mer uthålliga?

John Haltiwanger presenterar sin forskning. Foto: Emma Gunnarsson.

Konferensen pågår under två dagar. Under måndagen presenterade bland andra David B. Audretsch, Indiana University, USA och John Haltiwanger, University of Maryland, USA tillika Global Award-pristagare, sin forskning.

Läs mer om konferensen och dess deltagare här