Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

IFN Conference in Honor of Magnus Henrekson: Entrepreneurship, Human Capital, and Collaborative Innovation Blocs, 22 - 23 augusti 2022

Professor Magnus Henrekson lämnade sin post som vd för IFN 2020. För att uppmärksamma Magnus betydande akademiska bidrag arrangerar IFN en konferens i workshopformat. Temat – entreprenörskap, humankapital och innovativa samarbetsblock – täcker några av Magnus huvudsakliga forskningsintressen, och är högaktuella frågor för det svenska näringslivet.

Forskningsfronten på områdena utvecklas snabbt och mer teoretisk och empirisk forskning behövs för att utveckla vår kunskap. Därför organiserar vi denna workshop för att ta itu med frågor av följande slag: Hur skiljer sig entreprenörers humankapital från andra individers? Vilka kompletterande förmågor behövs för att entreprenörer ska kunna realisera sina projekt, och vilka är de största hindren? Kan entreprenörskap göra politiska system mer uthålliga?

Den internationella tvådagarskonferensen samlar världsledande forskare i Vaxholm utanför Stockholm den 22–23 augusti 2022 för att diskutera en god blandning av teoretiska, empiriska och policy-fokuserade bidrag.

Deltagandet i konferensen sker endast genom inbjudan. Konferensen arrangeras inom ramen för IFN:s forskningsprogram Entreprenörskapets ekonomi.

Arrangörer: Niklas Elert, Lars Persson och Fredrik Sjöholm. För mer information, kontakta konferensarrangörerna via Niklas Elert.