Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Dumbing Down – The Crisis of Quality and Equity in a Once-Great School System—and How to Reverse the Trend

Bok
Referens
Henrekson, Magnus och Johan Wennström (2022). Dumbing Down – The Crisis of Quality and Equity in a Once-Great School System—and How to Reverse the Trend. Cham, CH: Palgrave Macmillan. doi.org/10.1007/978-3-030-93429-3

Författare
Magnus Henrekson, Johan Wennström

Den svenska skolan har allvarliga problem: sjunkande kunskaper, betygsinflation, ökad psykisk ohälsa och lärarbrist. Grundorsaken är den läroplan som avvisar ämneskunskaper, ger elever för stort ansvar och försvagar lärarrollen. När kunskapssynen kombinerades med marknadsreformer skapades incitament att konkurrera med annat än kunskaper.

Mats Alvessons recension i Ekonomisk Debatt
Marta L. Bradley-Dorseys recension i The Independent Review.