Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Questioning the Entrepreneurial State. International Studies in Entrepreneurship, vol 53

Collaborative Innovation Blocs and Mission-Oriented Innovation Policy: An Ecosystem Perspective

Bokkapitel
Referens
Elert, Niklas och Magnus Henrekson (2022). ”Collaborative Innovation Blocs and Mission-Oriented Innovation Policy: An Ecosystem Perspective”. I Karl Wennberg och Christian Sandström (red.), Questioning the Entrepreneurial State. International Studies in Entrepreneurship, vol 53 (345–367). Cham: Springer. doi.org/10.1007/978-3-030-94273-1_18

Författare
Niklas Elert, Magnus Henrekson

Redaktör
Karl Wennberg, Christian Sandström

Den inflytelserika italiensk-amerikanska nationalekonomen Mariana Mazzucato förespråkar omfattande statliga satsningar för att lösa angelägna ekonomiska och samhälleliga problem. Hennes idéer kring uppdragsdriven innovationspolitik har fått gehör bland såväl svenska myndigheter som i Bryssel. Vi tillämpar perspektivet om innovativa samarbetsblock för att analysera Mazzucatos tankar kring hur en sådan innovationspolitik ska utformas och finner att hon har en alltför mekanisk syn på innovationer och ekonomisk tillväxt.