Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1406

Collaborative Innovation Blocs and Mission-Oriented Innovation Policy: An Ecosystem Perspective

Innovationspolitiken behöver ett ekosystemperspektiv

Working Paper
Referens
Elert, Niklas och Magnus Henrekson (2021). ”Collaborative Innovation Blocs and Mission-Oriented Innovation Policy: An Ecosystem Perspective”. IFN Working Paper nr 1406. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Niklas Elert, Magnus Henrekson

Den inflytelserika italiensk-amerikanska nationalekonomen Mariana Mazzucato förespråkar omfattande statliga satsningar för att lösa angelägna ekonomiska och samhälleliga problem. Hennes idéer kring uppdragsdriven innovationspolitik har fått gehör bland såväl svenska myndigheter som i Bryssel. Vi tillämpar perspektivet om innovativa samarbetsblock för att analysera Mazzucatos tankar kring hur en sådan innovationspolitik ska utformas och finner att hon har en alltför mekanisk syn på innovationer och ekonomisk tillväxt.

I vårt ekosystemsperspektiv äger innovativt entreprenörskap rum i ett samarbetsblock bestående av flera noder: Aktörer som entreprenörer, uppfinnare, tidiga och sena finansiärer, nyckelpersonal och kunder bär alla på färdigheter som behövs för att ett entreprenöriellt projekt ska lyckas. För att innovationer ska ha en god chans att blomstra måste alltså dessa färdigheter återfinnas i ekonomin i tillräckligt stor omfattning.

Mer skada än nytta
Uppdragsdriven innovationspolitik leder till att staten spelar en stor roll i en näringsgrens produktion eller finansiering. Kopplingarna inne i samarbetsblocket kan då försvagas, vilket gör det betydligt svårare för aktörerna att spela sina roller effektivt. En innovationspolitik som bygger på en alltför förenklad bild av verkligheten riskerar därför att göra mer skada än nytta.

Förstå samarbetsblockets betydelse
Uppdragsdriven innovationspolitik av det slag Mazzucato förespråkar kan ibland vara nödvändig, ofta är den dessutom oundviklig. Den har dock större sannolikhet att vara framgångsrik när den bottnar i ödmjukhet och förståelse för samarbetsblockets betydelse för innovationer. Det gäller särskilt följande punkter:

  • Undvik att välja vinnare. När innovationspolitiken stödjer enskilda företag och organisationer ökar risken att otjänliga ekonomiska idéer överlever för länge. Följden blir en försämrad selektionsprocess i samarbetsblocken och sannolikt färre innovationer på sikt.
  • Omfamna marknadens lärande. Offentliga aktörer har inte samma möjligheter och incitament som marknadens aktörer att lära sig av framgångar och misslyckanden. Ett innovationsprojekt som uppmuntrar lärande inom samarbetsblocken kommer därför att ha större sannolikhet att lyckas.
  • Uppskatta rollerna i samarbetsblocket. Att inte se skillnaden mellan tidiga och sena finansiärer kan till exempel få till följd att sunt investeringsbeteende klassas som kortsiktighet. På samma vis är medborgaren i sin roll som konsument ofta bättre skickad att avgöra vad han/hon vill än myndigheten som driver innovationsprojektet.