Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Konkurrensen i Sverige 2007

Konkurrens och innovationer – drivkrafter och institutioner

Rapport
Referens
Henrekson, Magnus och Mikael Stenkula (2008). ”Konkurrens och innovationer – drivkrafter och institutioner”. I Konkurrensen i Sverige 2007 (45–60). Konkurrensverkets rapportserie 2007:4. Stockholm: Konkurrensverket.

Författare
Magnus Henrekson, Mikael Stenkula

Konkurrensens betydelse för produktivitetstillväxten har bekräftats i ett flertal studier. Ofta är det nya företag som utsätter etablerade företag för ett konkurrenstryck och sporrar dem till att bli mer effektiva och serviceinriktade. Det är följaktligen väsentligt att det finns så bra förutsättningar som möjligt för nya aktörer att träda in på marknaden.