I ett skakigt säkerhetspolitiskt läge i EU:s närområde aktualiseras behovet av att kunna genomdriva gemensamma beslut utifrån tidigare erfarenheter och framtida prognoser. Den 1 januari 2023 tar Sverige över som ordförande i EU:s ministerråd och kommer därmed ledsaga EU i hanteringen av de utmaningar som följer av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Mot denna bakgrund anordnar Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO)Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), och Delegationen för migrationsstudier (Delmi) ett seminarium om EU:s gemensamma hantering av frågor kopplade till kriget i Ukraina."

Läs mer och länk till anmälan.