Affilierade forskare

Jens Josephson

docent

Jens Josephson

Kontakt

Tel : 08 16 13 54
Mobil : 073 595 11 73
jens.josephson@sbs.su.se

Kort beskrivning

Jens Josephson har civilekonom- och doktorsexamina från Handelshögskolan i Stockholm och har tidigare varit anställd som forskare vid Universitat Pompeu Fabra i Barcelona samt vid Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Sedan 2017 är Jens lektor i finansiell ekonomi vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet och affilierad forskare vid IFN. Han tjänstgör även som ekonomisk expert i Patent- och marknadsdomstolen samt Kammarrätten i Stockholm.

IFN in the news

IFN-podden

Ojämlikhet förutspås enligt vissa bedömare att bli en av de stora frågorna i valrörelsen 2022. Samtidigt är Sverige ett av världens ekonomiskt mest jämlika länder nästan oavsett hur man mäter. Hur går det här ihop och hur ser det ut globalt? Hör Daniel Waldenström och Olle Hammar berätta om sin forskning.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se