Affilierade forskare

Jens Josephson

docent

Jens Josephson

Kontakt

Tel : 08 16 13 54
Mobil : 073 595 11 73
jens.josephson@sbs.su.se

Kort beskrivning

Jens Josephson har civilekonom- och doktorsexamina från Handelshögskolan i Stockholm och har tidigare varit anställd som forskare vid Universitat Pompeu Fabra i Barcelona samt vid Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Sedan 2017 är Jens lektor i finansiell ekonomi vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet och affilierad forskare vid IFN. Han tjänstgör även som ekonomisk expert i Patent- och marknadsdomstolen samt Kammarrätten i Stockholm.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se