Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

IFN i media

Här hittar du ett urval av artiklar, reportage och inslag som rör forskare och forskning relaterad till IFN.

Filtrera
Senaste artiklarna
27 april 2023

Ny studie visar samband mellan hög kognition och kapitalinkomster

Det finns en hel del motstridig forskning när det kommer till om personer med hög kognitiv förmåga tenderar att ha högre arbetsinkomster eller inte. Nu rapporterar Kvalitetsmagasinet att en ny studie, framtagen av bland annat Spencer Bastiani, affilierad forskare vid IFN, visar att så är fallet.

Kvalitetsmagasinet

25 april 2023

Öppna skolor under pandemin kan kosta kunskap

Hur klarade Sveriges skolelever pandemin? Det finns en risk att prestationerna kommer att falla igen, skriver Gabriel Heller Sahlgren, affilierad forskare vid IFN, i Kvartal

Kvartal

25 april 2023

Replik: Hybrit handlar inte om höger eller vänster

Det är för oss obegripligt hur de statliga satsningarna på vätgasbaserat stål kan reduceras till en ideologisk fråga där skeptiker etiketteras som nyliberaler eller höger. Det skriver bland annat Magnus Henrekson, forskare vid IFN, i en replik i Dagens Industri.

Dagens Industri

24 april 2023

Debatten om inkomstskillnader

Daniel Waldenström, forskare vid IFN, anser att diskussionen om ekonomiska klyftor som förs i medierna är tveksam: ”Man vill låta påskina att klyftorna ökar även när de med vedertagna mått inte gör det”, säger han till Tidningen Näringslivet.

Tidningen Näringslivet

22 april 2023

Replik: ”Säkra elförsörjningen med bättre verktyg”

Pär Holmberg och Thomas Tangerås, båda forskare vid IFN, skriver i en slutreplik i Svenska Dagbladet att de är skeptiska till att införa ett stödsystem för att åstadkomma omfattande investeringar på elmarknaden. 

Svenska Dagbladet

19 april 2023

Professor: Vinstintresset är ”en enorm kraft”

Det är möjligt att dra nytta av privata företags innovationer för att få ut mer välfärd för de skattepengar som satsas. Detta visar en ny rapport författad av bland annat Magnus Henrekson, forskare vid IFN, skriver Tidningen Näringslivet

Tidningen Näringslivet


17 april 2023

Det här hoppas experterna på inför vårbudgeten

Innan regeringen presenterade sin vårproposition och vårändringsbudget fanns uttalade förväntningar om vad denna skulle komma att innehålla. Lars Calmfors, forskare vid IFN, delar med sig i Sveriges Radio, P1 Morgon, om vad han tror komma skall. 

Sveriges Radio, P1 Morgon

17 april 2023

Reaktioner på vårbudgeten - saknar långsiktighet och visioner

Lars Calmfors, forskare vid IFN, sitter med i Omni Ekonomis panel av experter. Tillsammans beskriver de regeringens vårbudget som återhållsam och otillräcklig, men ger också beröm för att satsningar görs med ”laserprecision”. 

Omni Ekonomi

17 april 2023

”Säg nej till Svenska kraftnäts planmonopol”

Svenska kraftnäts förslag att införa en kapacitets­marknad vore ett ineffektivt sätt att trygga elförsörjningen, och kostnaden skulle särskilt drabba små elanvändare. Det skriver Pär Holmberg och Thomas Tangerås, forskare vid IFN, i Svenska Dagbladet.

Svenska Dagbladet

14 april 2023

Replik: ”Inbyggda problem i den gröna industri­politiken”

Aktiv, ”grön” industripolitik av det snitt som givit upphov till Hybrit, H2 Green Steel och andra satsningar i Norrland är inte förenlig med ideal om transparens och granskning. Det skriver bland annat Magnus Henrekson, forskare vid IFN, tillsammans med två andra debattörer i en replik i Svenska Dagbladet.

Svenska Dagbladet

13 april 2023

Podd: Feltänk med Magnus Henrekson

Gröning och Blomgren fortsätter att i podden Utanför leta förklaringar till varför delar av den offentliga sektorn inte fungerar ultimat. I detta avsnitt medverkar Magnus Henrekson, forskare vid IFN, och diskuterar vården, polisen, skolan och det svenska samhällsbygget i stort.

Epoch Times

13 april 2023

”Locka inte hit företag med statliga specialstöd”

Statliga subventioner till utländska företag är sällan samhälls­ekonomiskt försvarbara. För att locka investeringar till Sverige är ett allmänt gott näringslivs­klimat viktigare, skriver Fredrik Sjöholm, forskare och vd vid IFN, i Svenska Dagbladet. 

Svenska Dagbladet


4 april 2023

”Nyfikenhet är bästa sättet att möta AI på”

AI-boomen är här. Hur vi förhåller oss till det skiljer sig en del åt, men nyfikenhet vinner i längden. Det säger Andreas Bergh, forskare vid IFN, till Tidningen Näringslivet.

Tidningen Näringslivet

3 april 2023

”Plakatpolitik har tagit över i reformlandet Sverige”

Våra politiker blir dessutom allt yngre. Det är inte alltid en nackdel, åldern har också vissa fördelar vad det gäller förmågan att sträcka ut en hand. Samtidigt blir det politiska landskapet alltmer fragmentiserat, skriver bland annat Andreas Bergh, forskare vid IFN, i Dagens Nyheter.

Dagens Nyheter

2 april 2023

”Halvera den statliga inkomst­skatten”

Regeringen bör sänka den statliga inkomst­skatten till 10 procent. Det skulle ge ett enklare och mer rättvist skatte­system, skriver Andreas Bergh och Daniel Waldenström, forskare vid IFN, i Svenska Dagbladet.

Svenska Dagbladet

1 april 2023

Lars Calmfors om industriavtalet och "märket"

Under fredagen sattes "märket" för avtalsrörelsen då industriavtalet slöts. "Märket", som är normerande för den svenska arbetsmarknaden, hamnar på 7,4 procent på två år och en särskild låglönesatsning på 1350 kronor. Lars Calmfors, forskare vid IFN, säger till SVT att "märket" blev högre än många förväntat sig. 

TV4

30 mars 2023

Inflation påverkar löneökning

Just nu pågår förhandlingar gällande ett nytt löneavtal mellan arbetsmarknadens parter inom industrin, och det är detta avtal som sätter nivån för resten av den svenska arbetsmarknaden. Men detta avtal kommer inte följa inflationen och den senaste tidens prisökningar säger Lars Calmfors, forskare vid IFN, till SVT

Rapport, SVT

29 mars 2023

Lars Calmfors: ”Löneökningar på 3,5 procent rimliga”

Fack och arbetsgivare inom industrin förhandlar just nu intensivt för att nya avtal ska bli klara innan de gamla löper ut på fredag kväll.  Löneökningarna i industrin blir sedan en norm – ett märke – för den övriga arbetsmarknaden, där totalt 450 kollektivavtal förhandlas om i år. Men det osäkra ekonomiska läget gör det ovanligt svårt att avgöra vilken löneökning som är ”rätt”. Lars Calmfors, forskare vid IFN, intervjuas i Arbetet om var han tror att märket kommer hamna. 

Arbetet

29 mars 2023

Hur ska vi bete oss under en lågkonjunktur?

Samtidigt som inflationen är hög med höga matpriser och stigande räntor, befinner vi oss i början av en lågkonjunktur. Hör Daniel Waldenström, forskare vid IFN, och Jennie Sandén, privatekonom vid Danske bank, i Sveriges Radios Plånboken

Sveriges Radio

29 mars 2023

Så länge kan inflationen äta upp din löneökning

Förhandlingarna om ett nytt löneavtal mellan facken och arbetsgivarna i industrin pågår för fullt, och löneökningarna man kommer överens om sätter sedan nivån för resten av arbetsmarknaden. Lars Calmfors, forskare vid IFN, säger till SVT att löneökningarna i slutändan lär ligga långt från inflationen.

SVT


27 mars 2023

IFN forskare kritiserar förslag på slopad matmoms

Eftersom matpriserna rusat de senaste månaderna, tycker nu både Miljöpartiet och Vänsterpartiet att man borde överväga att slopa momsen på mat. Men slopad matmoms är inget bra sätt att hjälpa låginkomsttagare, säger Daniel Waldenström, forskare vid IFN, till SVT.

Rapport, SVT


23 mars 2023

Nu måste den borgerliga regeringen ta ansvar för Hybritprojektet

När någonting kallas för en grön satsning har kritiska frågor ansetts opassande, vilket banat väg för beslutsunderlag med svag verklighetsförankring. Hybritsatsningen riskerar bli en ny grön bubbla, skriver bland annat Magnus Henrekson, forskare vid IFN, i Dagens Industri

Dagens Industri

21 mars 2023

Skillnader på offentliga och privata ambulanser

Björn Tyrefors och Daniel Knutsson, forskare vid IFN, publicerade nyligen en studie om ambulanssjukvården i Region Stockholm. En studie som lyfts i Expressen då den visar att risken att dö är högre om SOS Alarm skickar en privat ambulans än en offentlig. 

Expressen


19 mars 2023

Bör de fattigaste stöttas för matpriserna?

Inflationssiffror har rusat och finansminister Elisabeth Svantesson (M) kallade till sig matjättarna för diskutera frågan. Samtidigt väcks röster om att hushållen med minst marginaler bör få stöd för att klara matpriserna. I Godmorgon världen, Sveriges Radio, säger dock Daniel Waldenström, forskare vid IFN, att han inte tycker att man bör införa några nya specialstöd.

Godmorgon världen, Sveriges Radio

16 mars 2023

ECB-ränta påverkar

Den europeiska centralbanken ECB har höjt sin styrränta, vilket kan påverka svensk ekonomi. Daniel Waldenström, forskare vid IFN, intervjuas gällande detta i SVT:s Rapport. 

Rapport, SVT