Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Policyseminarium: Kunskapskrisen i skolan – hur vänder vi den nedåtgående trenden?

Den svenska skolan är i kris. Sviktande skolresultat och bristande likvärdighet är de stora problemen. Institutet för Näringslivsforskning, IFN, och Lärarnas Riksförbund arrangerar ett policyseminarium om vad som krävs för att den nedåtgående trenden ska vändas.

 

torsdag
07 april
Tid
9.00-10.30
Plats
Westmanska palatset samt digitalt

I den nya boken Dumbing Down: The Crisis of Quality and Equity in a Once-Great School System – and How to Reverse the Trend, utgiven avPalgrave Macmillan, beskriver Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och verksam som forskare vid IFN och Johan Wennström, fil.dr i statsvetenskap och verksam som forskare vid IFN, Sveriges utbildningskris. De visar hur den svenska skolans problematik har uppstått som en följd av en bristande kunskapssyn i kombination med en illa genomförd marknadisering av skolan. Men de visar också vilka reformer som skulle krävas för att vända trenden. Vid seminariet presenterar Johan Wennström slutsatserna i boken.

Lärarnas Riksförbund ser med oro på svensk skolas utveckling med sviktande kunskapsresultat, svårigheter att rekrytera till läraryrket och en marknadsutsatt skola som har lett till att det svenska utbildningssystemet har problem. Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, kommer att tala om utvecklingen av svensk skola ur ett lärarperspektiv.

Efter presentationerna följer ett panelsamtal med:

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, forskare vid IFN

Lars Hjälmered, utbildningspolitisk talesperson (M)

Marie Nilsson, ordförande IF Metall

Anne-Marie Pålsson, nationalekonom och utredare av aktiebolagsformen i skolverksamhet

 

Samtalet modereras av Eva Malm Öhrström, kommunikationschef IFN.

Tid och plats: Torsdagen den 7 april kl. 9.00 till 10.30 med registrering från 8.30, Westmanska Palatset, Holländargatan 17 samt digitalt.

Anmäl dig här

Antalet fysiska platser är begränsade varför vi tilllämpar först till kvarn-principen. För avanmälningar till fysiskt deltagande efter 1 april utgår en administrativ avgift om 100 kronor.

Policyseminarium

IFN anordnar seminarier för allmänheten. Ämnen för dessa är hämtade från IFN:s forskning. Publiken utgörs till stor del av ledande beslutsfattare, experter och opinionsbildare.