Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Publikationer

Vi delar upp vår skrivna produktion i olika publikationstyper.  Working Papers är arbeten som först publiceras hos oss innan de i de flesta fall publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Våra Working Papers finns tillgängliga för nedladdning. Alla andra publikationer, utom vissa böcker, är ursprungligen externt publicerade och finns ofta att ladda ned från respektive utgivare.

Läs mer om våra olika publikationstyper.

Filtrera
  Visa i referensformat


Canadian Journal of Agricultural Economics

State Trading Deregulation and Prairie Durum Wheat Production

I Kanada avreglerades ett av världens största statliga handelsföretag inom jordbruket 2012. En av de viktigaste grödorna som företaget reglerade var durumvete, som är råvaran i pasta, bulgur och cousc…
Vetenskaplig artikel på engelska
av Colin A. Carter, Shon Ferguson


B.E. Journal of Economic Analysis & Policy

Acquisitions for Sleep

Vi visar att uppköp av uppfinningar som endast syftar till att hindra att dessa kommer konkurrenter till del, bara kommer att ske om uppfinningarna är av begränsad kvalitet. Köpare kommer alltid komme…
Vetenskaplig artikel på engelskaDagens Industri

EU måste klara teknikskiftet

Lars Oxelheim, affilierad till IFN, och redaktör för Europaperspektiv skriver om EU:s utmaningar i och med det pågående teknikskiftet i en debattartikel i Dagens Industri. "Sverige, som i den digitala…
Debatt
av Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Karin Leijon, Anna Michalski, Lars Oxelheim
Visa pdf

Journal of the European Economic Association

Mothers, Peers, and Gender–Role Identity

We study whether a woman’s labor supply as a young adult is shaped by the work behavior of her adolescent peers’ mothers. Using detailed information on a sample of U.S. teenagers who are followed over…
Vetenskaplig artikel på engelska
av Claudia Olivetti, Eleonora Patacchini, Yves Zenou

Svenska Dagbladet

Slopa flerbarnstillägg – för miljöns skull

Magnus Henrekson, IFN, är en av undertecknarna när nätverket Population Matters Sweden skriver en debattartikel om flerbarnstillägg i Svenska Dagbladet. "Det är fel att ge statligt stöd för ett ökat b…
Debatt
av Börje Eriksson, Christian Berggren, Ulf Bergstrand, Lars A. Boisen, Johanna Deinum, Gustaf Delin, Louise Jonsson, Leif Lithander, Magnus Henrekson, Rolf Åke Norberg, Karl-Erik Norrman, Erik Solbu, Erik Stenborg, Carl Wahren, Lars Wedén
Visa pdfDagens Nyheter

Sverige illa rustat för fortsatt stor invandring

Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, skriver  i en debattartikel i Dagens Nyheter  tillsammans med Mats Persson, Stockholms universitet, om behovet av stora reformer som följ…
Debatt
av Assar Lindbeck, Mats Persson
Visa pdfJournal of Political Economy

Social Insurance and the Marriage Market

Social insurance is often linked to marriage. Existing evidence suggests small marital responses to financial incentives and stems from settings where benefits are realized in the near future. I analy…
Vetenskaplig artikel på engelska


Political Science Research and Methods

Maps in People’s Heads: Assessing a New Measure of Context

Hur individer uppfattar sin geografiska omgivning påverkar deras politiska preferenser. Vi använder försökspersoner som på kartor markerar hur de uppfattar sin lokala gemenskap, och visar att detta är…
Vetenskaplig artikel på engelska
av Cara Wong, Jake Bowers, Daniel Rubenson, Mark Fredrickson, Ashlea Rundlett

Journal of Economic Theory

Social Norms in Networks

Vi utforskar de teoretiska grunderna för en modell som ofta används för att analysera individers beteende i grupper. Enligt vår analys bör individer vars grannar anstränger sig mer (mindre) än vad de…
Vetenskaplig artikel på engelska
av Philip Ushchev, Yves ZenouStatsvetenskaplig tidskrift

Att förutsäga amerikanska presidentval

Ett presidentval i USA är en politisk händelse av stor dignitet och med betydande konsekvenser, även utanför landets gränser. Det är därför inte förvånande att många vill veta utfallet långt innan val…
Artikel på svenska
av Erik Vestin, Richard Öhrvall
Visa pdf
The European Union and the Return of the Nation State

This book explores the complex and ever-changing relationship between the European Union and its member states. The recent surge in tension in this relationship has been prompted by the actions of som…
Bok
av Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Karin Leijon, Anna Michalski, Lars Oxelheim
Ekonomisk Debatt

Pandemins långa skuggor

När år 2020 skålades in var det få – om någon – som anade vilken enorm betydelse det nyupptäckta coronaviruset skulle komma att få för världsekonomin. Visst talades redan tidigare om en avmattning av…
Populärvetenskap
av Mikael Elinder, Lina Maria Ellegård
Visa pdf

Svensk Numismatisk Tidskrift

Strategier för effektiva myntindragningar

Periodiska myntindragningar tillämpades under nästan 200 år i stora delar av medeltidens Europa. Gamla mynt förklarades ogiltiga och skulle växlas in mot nya till på förhand bestämda kurser och datum.…
Populärvetenskap
av Roger Svensson, Andreas Westermark
Visa pdf

Respons

Reagans arv angrips från höger

Bilden av Ronald Reagan som en konservativ stålman har varit fast etablerad, men ifrågasätts i två nya böcker. Det är i hög grad på grund av arvet från Reagan som dagens konservativa inte förmår bemöt…
Populärvetenskap
Visa pdf
Fairconomy

Wirtschaftliche Erholung durch Gesell-Geld

Ekonomisk återhämtning genom Gesell-pengar
Den avgörande faktorn för ekonomins återhämtning är att sätta fart på den privata konsumtionen, inte att understödja krisande företag eller chanstagare. Med en tidsbegränsad alternativ valuta, vars vä…
Populärvetenskap
Visa pdf

Axess

Närhet spelar roll

Özge Öner, IFN och University of Cambridge skriver om urbana privilegier i Axess: "En välmående urban elit måste engagera sig för dem som bor i små och sämre fungerande samhällen. Självcentreringen sk…
Populärvetenskap
Visa pdfExecutive summary of Europaperspektiv 2020

The European Union and the Technology Shift

Without question, technological developments during the 2000s have changed society fundamentally. Much as earlier industrial revolutions redrew economic and political arrangements, the ongoing IT and…
Populärvetenskap
av Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski, Lars Oxelheim
Visa pdf


Corporate Foreign Exchange Risk Management

Virtually any organisation active in the global economy is impacted by fluctuations in foreign exchange (FX or ForEx) markets. Managers need to understand this increasingly complex issue and measure t…
Bok
av Håkan Jankensgård, Alf Alviniussen, Lars Oxelheim

Rättvis och effektiv fastighetsskatt

Reformen av den svenska fastighetsskatten 2008 innebar att den tidigare proportionella skatten baserad på taxeringsvärde takades vid ett relativt lågt belopp. Till följd av detta betalar personer med…
Bok
av Åsa Hansson
Visa pdf

Journal of Financial Intermediation

Credit Ratings and Structured Finance

Kreditvärderingsinstitut bistår ofta utgivare av avancerade finansiella instrument med såväl utformning som kreditvärdering. Denna uppsats analyserar under vilka förutsättningar detta kan leda till kr…
Vetenskaplig artikel på engelska
av Jens Josephson, Joel ShapiroEU och teknologiskiftet

Det finns stora ekonomiska vinster för EU att hämta från den nya teknologin, i form av ökad global konkurrenskraft. Förhoppningen är också att den pågående tekniska omdaningen, som innefattar digitali…
Bok
av Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski, Lars Oxelheim
Visa pdf
The Entrepreneurial Society – A Reform Strategy for Italy, Germany and the UK

A Reform Strategy for Italy

In this chapter, we outline a reform strategy to promote an entrepreneurial society in Italy. From a Varieties-of-Capitalism perspective, Italy has been classified as a Mixed or Mediterranean Market E…
Bokkapitel
av Mark Sanders, Mikael Stenkula, Luca Grilli, Andrea M. Herrmann, Gresa Latifi, Balázs Páger, László Szerb, Elisa Terragno Bogliaccini
Visa pdf

The Entrepreneurial Society – A Reform Strategy for Italy, Germany and the UK

A Reform Strategy for Germany

In this chapter, we outline a reform strategy to promote a more entrepreneurial society in Germany. Germany has developed a successful model of capitalism in which high productivity growth is driven b…
Bokkapitel
av Mark Sanders, Mikael Stenkula, Michael Fritsch, Andrea M. Herrmann, Gresa Latifi, Balázs Páger, László Szerb, Elisa Terragno Bogliaccini, Michael Wyrwich
Visa pdf

The Entrepreneurial Society – A Reform Strategy for Italy, Germany and the UK

A Reform Strategy for the UK

In this chapter we outline a reform strategy to promote an entrepreneurial society in the UK. To put it in the words of the Varieties of Capitalism framework, the UK today represents a distinct libera…
Bokkapitel
av Mark Sanders, Mikael Stenkula, James Dunstan, Saul Estrin, Andrea M. Herrmann, Balázs Páger, László Szerb, Elisa Terragno Bogliaccini
Visa pdf

The Entrepreneurial Society – A Reform Strategy for Italy, Germany and the UK

What We Have Learned and How We May Proceed

In this chapter, the editors conclude this volume and draw the most important lessons that can be drawn from the FIRES project. The editors highlight theoretical lessons, methodological innovations, a…
Bokkapitel
av Mark Sanders, Axel Marx, Mikael Stenkula
Visa pdfThe European Union and the Return of the Nation State: Interdisciplinary European Studies

The EU, the Nation State, and the Perennial Challenge to European Integration

This introductory chapter sheds new light on the increasingly complex relationship between the European Union and the nation-state—in its capacity as EU member state—at a time when its fundamental val…
Bokkapitel
av Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Karin Leijon, Anna Michalski, Lars Oxelheim

Omstartskommissionen: Idéer för ett starkare Sverige.

Finanspolitik för ett starkare Sverige

Tidigare räknade många med att en snabb ekonomisk återstart skulle bli möjlig. En mer realistisk prognos är att den akuta krisfasen följs av en övergångsfas på 1–2 år med fortsatt starkt coronapåverka…

Omstartskommissionen: Idéer för ett starkare Sverige.

Ett skattesystem för ett starkare Sverige

Skatter spelar en viktig roll för omstarten av Sverige. Skattesystemet behöver reformeras så att det blir enklare och effektivare än dagens och därmed uppmuntrar till ansträngning och ökad produktivit…
Bokkapitel
av Åsa Hansson
Visa pdf

Reformatorn – om Carl Bildt med fokus på åren som statsminister

Vad hände med välfärdsstatens oundvikliga kollaps?

Välfärdsstatens framtid är ett återkommande tema i både samhällsvetenskaplig forskning och i den politiska debatten. Sverige har under lång tid spelat en central roll i denna diskussion, men på olika…
Bokkapitel