Affilierade forskare

Martin Andersson

professor

Några av de frågor Martin Andersson försöker besvara i sin forskning:

  • Varför och på vilka sätt påverkar städer och täta miljöer näringslivets produktivitet och tillväxt?
  • Vilken betydelse har stora etablerade respektive små nya företag i näringslivsdynamiken?
  • Vad förklarar tillväxtens och innovationernas geografi?
  • Varifrån kommer de nya tillväxtföretagen?

 

Aktuell forskning

Ethnic Enclaves and Self-Employment among Middle Eastern Immigrants in Sweden – Ethnic Capital or Enclave Size? Martin Andersson, Johan P Larsson och Özge Öner

Google Scholar citations: http://scholar.google.se/citations?user=KZ5WF3EAAAAJ&hl=sv&oi=ao 

Ideas profilehttp://ideas.repec.org/e/pan113.html

Martin Andersson

Kontakt

Tel : 0455 38 56 57
Mobil : 0733 67 38 67
martin.andersson@bth.se

Kort beskrivning

Martin Andersson disputerade i nationalekonomi 2007 vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (IHH). Avhandlingen handlade om sambanden mellan näringslivets internationalisering, teknologi och innovation. Efter disputationen jobbade han som forskningskoordinator och projektledare vid Centre of Excellence for Science and Innovation Studies vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm och var samtidigt forskare vid IHH. År 2012 mottag han Unga forskarpriset i entreprenörskap för sin forskning kring mikroekonomiska frågeställningar inom industriell dynamik och tillväxt. 2011 blev han professor och forskningsledare vid CIRCLE på Lunds Universitet, och var biträdande chef för CIRCLE 2012–2015. Sedan januari 2016 är han professor i Industriell ekonomi vid Blekinge tekniska högskola. Martin är även med i juryn för Global Award for Entrepreneurship Research och redaktör för den vetenskapliga tidskriften Annals of Regional Science.

IFN-podden

Den likvärdiga skolan – framtidens skola. Hur ska skolan ge alla elever likvärdiga möjligheter för att skapa sig en framtid oavsett socioekonomisk bakgrund? Hör Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund och Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och forskare vid IFN samtala om frågan. Podden följer upp webbinariet Den likvärdiga skolan – framtidens skola som arrangerades av Lärarnas Riksförbund och IFN.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se