Affilierade forskare

Martin Andersson

professor

Några av de frågor Martin Andersson försöker besvara i sin forskning:

  • Varför och på vilka sätt påverkar städer och täta miljöer näringslivets produktivitet och tillväxt?
  • Vilken betydelse har stora etablerade respektive små nya företag i näringslivsdynamiken?
  • Vad förklarar tillväxtens och innovationernas geografi?
  • Varifrån kommer de nya tillväxtföretagen?

 

Aktuell forskning

Konkurrenskraft och globala värdekedjor – översikt, framtidsspaning och policy för Sverige Martin Andersson och Enrico Deiaco

Google Scholar citations: http://scholar.google.se/citations?user=KZ5WF3EAAAAJ&hl=sv&oi=ao 

Ideas profilehttp://ideas.repec.org/e/pan113.html

Martin Andersson

Kontakt

Tel : 0455 38 56 57
Mobil : 0733 67 38 67
martin.andersson@bth.se

Kort beskrivning

Martin Andersson disputerade i nationalekonomi 2007 vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (IHH). Avhandlingen handlade om sambanden mellan näringslivets internationalisering, teknologi och innovation. Efter disputationen jobbade han som forskningskoordinator och projektledare vid Centre of Excellence for Science and Innovation Studies vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm och var samtidigt forskare vid IHH. År 2012 mottag han Unga forskarpriset i entreprenörskap för sin forskning kring mikroekonomiska frågeställningar inom industriell dynamik och tillväxt. 2011 blev han professor och forskningsledare vid CIRCLE på Lunds Universitet, och var biträdande chef för CIRCLE 2012–2015. Sedan januari 2016 är han professor i Industriell ekonomi vid Blekinge tekniska högskola. Martin är även med i juryn för Global Award for Entrepreneurship Research och redaktör för den vetenskapliga tidskriften Annals of Regional Science.

IFN-podden

Skolan borde ge alla barn samma chans att lyckas, oavsett varifrån de kommer. Den kunskapssyn som präglar den svenska skolan i dag slår hårdast mot de elever som kommer från socioekonomiskt svaga förhållanden.  Det finns också aspekter av marknadiseringen av skolan som behöver ses över. Det hävdar Magnus Henrekson och Gabriel Heller-Sahlgren, två av de IFN-forskare som ägnar sig åt skolfrågor.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se