IFN-forskare

Björn Tyrefors

docent

Några av de frågor Björn försöker besvara i sin forskning:

  • Har politiska institutioner kausal påverkan på t.ex. policy, ekonomiska institutioner och utveckling?
  • Finns systematiska skillnader på betygssättning i skolan beroende på grupptillhörighet?
  • När är privata utövare effektivare än offentliga?
  • Vilken roll spelar incitament för nyanländas framgång på den svenska arbetsmarknaden?
  • Minskar fängelsestraff framtida brottsbenägenhet?

Aktuell forskning

Quality and Efficiency Between Public and Private Firms: Evidence From the Ambulance Services Daniel Knutsson och Björn Tyrefors


Utvalda publikationer

The impact of upper-secondary voucher school attendance on student achievment. Swedish evidence using external and internal evaluations . Labour Economics,  Volume 47, August 2017, Pages 1-14. Med Jonas Vlachos. (WP-version)

Democracy, Redistribution, and Political Participation: Evidence from Sweden 1919-1938. Econometrica, 82, pp.961-993. 2014,  Med Per Pettersson-Lidbom. (WP-version)

Are Boys Discriminated in Swedish High Schools ?  Economics of Education Review, 30, pp. 682–690, 2011.  Med Erik Höglin och  Magnus Johannesson. (WP-version)

Do Merging Local Governments Free Ride on Their Counterparts When Facing Boundary Reform. Journal of Public Economics, 93 , pp. 721-728, 2009. (WP-version)

 

Nyutgivna arbetspapper

Political Power, Resistance to Technological Change and Economic Development: Evidence from the 19th century Sweden. IFN Working Paper No. 1172. Med Per Pettersson-Lidbom och Erik Lindgren

Restricting Residence Permits- Short-Run Evidence from a Swedish Reform. Med Niklas Blomqvist och Peter Skogman Thoursie.

Gender Quotas in the Board Room and Firm Performance: Evidence from a Credible Threat in Sweden. IFN Working Paper No.1165. Med Joakim Jansson

Do Mild Sentences Deter Crime? Evidence using a Regression-Discontinuity Design. Med Mikael Priks och Per Pettersson-Lidbom.

Age-Dependent Sentences and Crime Bunching – Empirical Evidences from Swedish Administrative Data. IFN Working Paper No. 1163. Med Mikael Priks och Mårten Palme.

 

Utvalda påbörjade arbeten

Crime and culture. Med Per Pettersson-Lidbom och Mikael Priks.

Development and Local Finance. Med Andreas Madestam. Joel Gunnarsson, Erik Lindgren och  Per Pettersson-Lidbom .

The Causal Effect of Tracking on Educational and Labor Market Outcomes. Med Dany Kessel och Andreas Madestam

 

IFN Newsletter 

Extended right to vote kick-started the economic development in Sweden. IFN Newsletter 2-2017.

Björn Tyrefors

Kontakt

Tel : 08 665 4521
Mobil : 070 467 80 03
bjorn.tyrefors@ifn.se

Kort beskrivning

Björn Tyrefors disputerade i december 2007 vid Handelshögskolan i Stockholm på en avhandling som främst fokuserar på hur politiska institutioner påverkar politik. Efter disputationen var han post doc., först vid Århus universitet och därefter vid Stockholms universitet. 2014 blev Björn docent. Han är i dag verksam på IFN och affilierad till Nationalekonomiska institutionen på Stockholms universitet.

IFN-podden

Det svenska välfärdsexperimentet. I en ny bok sammanställer Mårten Blix och Henrik Jordahl forskningen om privatiserade välfärdstjänster. Boken lanserades vid ett webbinarium den 16e februari och den här podden är ett komplement till webbinariet. Här besvarar författarna ett urval av de många publikfrågor som kom in. 

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se