Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Nyheter

Här presenterar vi nyheter som på ett eller annat sätt är knutna till IFN:s forskning och/eller forskare. 

Filtrera
Senaste nyheterna
23 september 2020

God utbildningskvalitet i stora friskolekedjor

Det är svårt att veta hur bra svenska skolor är. Rättvisande mått på skolkvalitet saknas och efter en ny lagtolkning kommer information om betyg och elevsammansättning att hemlighållas. Ett nytt forskningsprojekt på IFN går i motsatt riktning och beräknar skolkvalitetsmått i form av så kallade förädlingsvärden.

14 september 2020

Blir vi mer toleranta av ekonomisk frihet? Ny forskning presenteras i internationell rapport

Marknadsekonomi påverkar ofta tolerans och tillit positivt i ett samhälle, men marknadsekonomi kan också leda till sänkt tolerans och riskera att spä på antisemitiska föreställningar. Det visar Niclas Berggren och Therese Nilsson med sin forskning. De medverkar med ett kapitel i Economic Freedom of the World Report, en rapport som ges ut årligen av Fraser Institute. I rapporten presenteras årligen uppdaterade data över hur stark marknadsekonomin är i ett stort antal länder.

4 september 2020

Digifysisk workshop om ny forskning

September månad inleddes med en intern IFN-workshop där vår Företags-. Arbetsmarknads- och Entreprenörskapsgrupp FAME höll den andra delen av en tvådelad workshop. Den första delen hölls i våras och var helt digital. Nu kunde vi anpassa oss till coronarekommendationer och delar av gruppen kunde delta i seminarierummet på IFN, medan resten deltog digitalt.

2 september 2020

Lars Calmfors presenterar ESO-rapport om sysselsättningspolitiska mål

Det finns både kvantitativa och kvalitativa mål för sysselsättningspolitiken men ingen samsyn kring vad exakt som bör mätas eller hur uppföljningen av målen ska gå till.

Lars Calmfors analyserar för- och nackdelar med några tidigare använda och föreslagna mål, skriver ESO. En slutsats i rapporten är att nya kvantitativa mål för sysselsättningspolitiken behövs, men att dessa bör sättas efter coronapandemin. Lars Calmfors föreslår två huvudmål, dels gällande sysselsättningsgraden för arbetskraften i åldern 20–68 år och dels gällande antalet arbetade timmar per person och år i hela befolkningen.

Läs mer hos ESO.

1 september 2020

Likvärdig skola ett måste för samhällets välstånd

När barns olika socioekonomiska bakgrund inte kompenseras för i en likvärdig skola, urholkas tilliten. Det bäddar för nepotism och korruption, skriver Magnus Henrekson i den nya boken Likvärdig skola – en ödesfråga för Sverige som ges ut av Lärarnas Riksförbund i samarbete med Natur & Kultur.

28 augusti 2020

Assar Lindbeck in memoriam

Professor emeritus i nationalekonomi, Assar Lindbeck, har avlidit. Assar Lindbeck var under många år forskare vid IIES, Stockholms universitet. Sedan 1995 delade han sin tid mellan IFN och IIES och var aktiv i samhällsdebatten och inom forskningen fram till sin död.

19 augusti 2020

Internationell forskarkonferens om företag och arbetsmarknad

IFN inledde höstterminen med att arrangera Labor and Finance Groups konferens, en konferens som för första gången hölls i Europa. På grund av coronapandemin var dock konferensen helt digital. Under två dagar, 17 och 18 augusti, presenterade forskare från ett flertal olika länder nya studier kring företag och arbetsmarknad.

18 augusti 2020

Sommarassistentsjobb på IFN – ett första steg mot en forskarkarriär

Varje år anställer IFN sommarassistenter som hjälper till med olika forskningsrelaterade uppgifter och på så sätt får en inblick i vad ett yrkesliv som forskare kan innebära. Årets sommarassistenter, Emma Hellström och Henning Ottmer, kommer från studier vid Handelshögskolan i Stockholm respektive Uppsala Universitet.

17 augusti 2020

IFN värd för internationell konferens

Måndag 17 augusti inleds Labor and Finance Groups konferens. IFN står värd när internationella forskare presenterar nya studier kring företag och arbetsmarknad. Det är första gången som en europeisk institution får arrangera konferensen som på grund av pandemiläget ställs om till ett digitalt evenemang.

17 augusti 2020

IFN-forskare i omstartskommission

Två IFN-forskare är med i Stockholms Handelskammares omstartskommission som presenterade sitt arbete under måndagen. Under våren har en rad olika experter arbetat med att ta fram en rapport med konkreta förslag för att rädda Sveriges ekonomi efter coronakrisen.  Arbetet har letts av ekonomen Klas Eklund och kommissionen har dragit slutsatsen att det krävs en rejäl omstart av ekonomin.

3 juli 2020

Livepodd om smittsamma felslut om pandemin

I våras fick en vetenskaplig modell stort genomslag både i politiken och i media. Den så kallade Imperial College-modellen ändrade den brittiska coronastrategin så gott som över en natt. Men modellen har i efterhand fått mycket kritik för att inte vara tillförlitlig. 

2 juli 2020

Framtidens välfärd– webbinarium i digitalt Almedalen

Vi blir äldre och friskare och det är en vinst för folkhälsan och vårt samhälle men det krävs hårda prioriteringar av välfärden om våra äldre ska få vård och omsorg av den kvalitet de har rätt till. Så inledde moderator Sanna Rayman ett webbinarium om framtidens välfärd som arrangerades av TCOs tankesmedja Futurion. 

29 juni 2020

Ny rapport om koldioxidtullar och handel

EU och dess handelspartners måste samarbeta i utformningen av koldioxidtullar om man vill minimera de potentiella kostnaderna för internationell handel samtidigt som chansen att minska globala koldioxidutsläpp maximeras. Det visar en ny rapport av Henrik Horn, IFN och André Sapir, Université libre de Bruxelles.

26 juni 2020

Framtidens arbetslöshetsersättning

Lars Calmfors, IFN och professor emeritus vid Stockholms universitet, medverkade i ett SNS- webbinarium om framtidens arbetslöshetsförsäkring.

24 juni 2020

Fredrik Sjöholm ny vd för IFN

Styrelsen för IFN har utsett Fredrik Sjöholm, professor i internationell ekonomi vid Lunds universitet, till ny vd för IFN. Han ersätter Magnus Henrekson som efter 15 framgångsrika år har begärt att få lämna sin position.

16 juni 2020

Ny rapport om längre skolterminers effekter

Therese Nilsson, IFN och Lunds universitet, och Martin Fischer, affilierad till IFN, samt Martin Karlsson, University of Duisburg-Es­sen, presenterade sin forskning om längre skolterminers effekt på barns livschanser när deras SNS-rapport, Långsiktiga effekter av mer under­visningstid, presenterades vid ett webbinarium anordnat av SNS. 

10 juni 2020

Stefan Ingves talade på IFN

Stefan Ingves, riksbankschef och ordförande i direktionen höll ett anförande vid Nationalekonomiska Föreningens medlemsmöte idag. Mötet var digitalt och livestreamades från IFN.