Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Nyheter

Här presenterar vi nyheter som på ett eller annat sätt är knutna till IFN:s forskning och/eller forskare. 

Filtrera
Senaste nyheterna
8 oktober 2021

Symposium: Skolans anpassning till barnen och barnkonventionen

Barnkonventionen är svensk lag sedan 2020. Enligt den ska alla beslut som rör barn direkt eller indirekt vara barnanpassade och till barnens bästa.  Den 1 oktober arrangerade IFN, Svenska barnläkarföreningen och barnläkarna Hugo Lagercrantz och Åse Victorin symposiet ”Skolans anpassning till barnen och barnkonventionen – för bättre hälsa, utveckling och lärande”.

29 september 2021

50 år av samhällsdebatt

Lars Calmfors har varit verksam som nationalekonom, rådgivare till olika regeringar och som samhällsdebattör i 50 år. Nu summerar han sina erfarenheter i den nya boken Mellan forskning och politik – 50 år av samhällsdebatt (Ekerlids Förlag).

17 september 2021

Pehr-Johan Norbäck affilierad lektor

Pehr- Johan Norbäck, IFN, har utnämnts till affilierad lektor i nationalekonomi vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola.

15 september 2021

Vi gratulerar Melinda Suveg

Melinda Suveg, IFN, disputerade nyligen i nationalekonomi vid Uppsala universitet med avhandlingen Finance, Shocks, Competition and Price Setting. 

6 september 2021

Symposium: Skolans anpassning till barnen och barnkonventionen – för bättre utveckling, hälsa och lärande

Barnkonventionen är svensk lag sedan 2020. Enligt den ska alla beslut som rör barn direkt eller indirekt vara barnanpassade och till barnens bästa. Hur bör skolan anpassas för att leda till bättre utveckling, hälsa och lärande och hur påverkar skolresultaten den samhälleliga välståndsutvecklingen? Tillsammans med Svenska Barnläkarföreningen, samt barnläkarna Hugo Lagercrantz och Åse Victorin, bjuder vi in till ett fysiskt halvdagssymposium den 1 oktober med fokus på skolan utifrån ett barnperspektiv.

19 augusti 2021

IFN-forskare i SNS demokratiråd

SNS demokratiråd ska undersöka den kommunala demokratin. En av forskarna som ingår i rådet är Richard Öhrvall, Linköpings universitet och affilierad till IFN.

16 augusti 2021

En första inblick i forskning

Spelteoretiska modeller för att förklara företagsförvärv, mått på automatisering och ett grönhetsindex. Det är tre av områdena som årets sommarassistenter på IFN har arbetat med och som gett dem nya insikter om nationalekonomisk forskning att ta med sig till fortsatta studier under hösten.

9 augusti 2021

Özge Öner Ashby Prize-pristagare

Özge Öner, IFN och University of Cambridge, är tillsammans med sin medförfattare Maria Abreu, University of Cambridge, mottagare av The Asbhy Prize.

12 juli 2021

Pandemi och barnafödande

Therese Nilsson, IFN, och Lunds universitet, är en av forskarna bakom studien ”Disease and Fertility: Evidence from the 1918 Influenza Pandemic in Sweden” som accepterats för publicering i Economics and Human Biology

7 juli 2021

Almedalen: Den likvärdiga skolan

Under onsdagen höll IFN och Lärarnas Riksförbund webbinariet ”Den likvärdiga skolan – framtidens skola” inom ramen för Almedalen. 

7 juli 2021

Almedalen: Lars Calmfors om penningpolitiken

Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet, medverkade som kommentator vid Moderaternas ekonomisk-politiska seminarium under Almedalsveckan. Han ser en fara med att strama åt den ekonomiska politiken för tidigt.

7 juli 2021

Ny bok om bitcoin

Bitcoin är varken pengar, en finansiell tillgång eller något digitalt guld, utan bör närmast att ses som ett ponzibedrägeri. Det menar Roger Svensson, IFN, och Bob Seeman, som skrivit den populärvetenskapliga boken Bitcoin: Unlicensed Gambling.

5 juli 2021

Vindkraftens utmaningar

Ett viktigt och välkommet inslag i landskapet som bidrar till en hållbar energiomställning, eller störande och skrymmande installationer som förstör miljön och friden för de kringboende. Det är de två ytterligheterna i synsättet på vindkraft, en energiform som är omgärdad av flera målkonflikter. Nyligen presenterades regeringens utredning om det kommunala vetot i vindkraftsetableringar. Erik Lundin har under 2021 påbörjat ett forskningsprojekt om lokaliseringen av vindkraftverk. Han ser flera problem med dagens system, varav det kommunala vetot är ett.

29 juni 2021

Ny rapport om pandemins effekter

Företagens försäljning sjönk med 8 procent och inkomstskillnaderna ökade till följd av pandemin. Det är två av slutsatserna i Skatteverkets nya studie ”Hur har Covid-19 pandemin påverkat skatteintäkter och skatteinkomster”. Daniel Waldenström, IFN och medlem av Skatteverkets vetenskapliga råd, är en av rapportförfattarna.

28 juni 2021

Almedalswebbinarium: Den likvärdiga skolan — framtidens skola

Hur ska skolan kunna ge alla elever, oavsett socioekonomisk bakgrund, likvärdiga förutsättningar för att skapa sig en framtid? Det är huvudfrågan i Lärarnas Riksförbunds och IFN:s webbinarium som sänds inom ramen för digitala Almedalen den 7 juli kl 13:00.

21 juni 2021

Lärdomar om integration

Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och affilierad till IFN, var en av de forskare som medverkade när SNS höll ett webbinarium om projektet Lärdomar om integration.

8 juni 2021

Myter i ojämlikhetsdebatten

Daniel Waldenström, IFN, och Anders Björklund, professor emeritus vid Stockholms universitet, har synat ojämlikhetsdebatten i sömmarna. Enligt Waldenström och Björklund bidrar brister i den officiella statistiken till felaktigheter i debatten.

8 juni 2021

Roger Svensson skriver om Bitcoin i Financial Times

Bitcoin saknar solid grund som valuta, skriver IFN-forskaren Roger Svensson i Financial Times. Han hänvisar till forskning som visar på att vissa kriterier ska vara uppfyllda för att en valuta ska fungera som internationellt betalningsmedel.