Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Nyheter

Filtrera
Senaste nyheterna
4 juli 2023

IFN:s projekt får bidrag av Konkurrensverket

Flera forskningsprojekt har nu beviljas forskningsbidrag av Konkurrensverket, bland annat ett av IFN:s projekt, lett av Matilda Orth, forskare vid IFN. Syftet med projektet är att analysera priser, marginaler och konkurrens på livsmedelsmarknaden för att sedan kunna säkerställa en effektiv konkurrens och ökad konsumentnytta.

28 juni 2023

Fullsatt debatt om kundskolan

Björn Tyrefors, forskare vid IFN, som har debatterat kring den svenska betygsinflationen och systemorättvisan i många år, deltog i Sveriges Lärares debatt i Almedalen om kundskolan.

12 juni 2023

Konferens: Skatter och fördelningspolitik

IFN:s nya forskningsprogram "Skatter och samhälle" har anordnat en internationell konferens. Forskare från övriga nordiska länder och USA kom till Vaxholm för att presentera ny forskning om skatter och fördelningsfrågor.

9 juni 2023

Lars Calmfors medverkade på riksdagens forskningsdag

Den 8 juni anordnades riksdagens forskningsdag för tredje året i rad. Talman Andreas Norlén stod värd för dagen, som handlade om hur riksdagen kan möta komplexa utmaningar med hjälp av forskning. Medverkade gjorde Lars Calmfors, forskare vid IFN, och talade om Finansutskottet: Samspel för stabilitet - rollfördelningen mellan finans- och penningpolitik.

7 juni 2023

Regeringen bildar nytt arbetsmarknadsråd

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) har tillsatt ett nytt arbetsmarknadspolitiskt råd. Rådets syfte är att ge "inspel och synpunkter" till regeringen, och medverkar gör bland annat Lars Calmfors, forskare vid IFN.

7 juni 2023

Jacob Lundberg ny forskare på IFN

Jacob Lundberg är ny forskare på IFN. Jacob kommer närmast från en tjänst som politiskt sakkunnig på Finansdepartementet och dessförinnan som chefsekonom på Timbro.

5 juni 2023

Magnus Henrekson - vinnare av Språkförsvarets hederspris för 2022

Magnus Henreksons, forskare vid IFN, mottog Språkförsvarets hederspris för 2022 i slutet av april. Detta bland annat för att han under en lång karriär inte bara skrivit på engelska utan även haft en omfattande produktion av vetenskapliga artiklar i ekonomiska frågor på svenska. Magnus höll ett tacktal och föredrag i samband med mottagandet av priset, i vilket han uttryckte sin tacksamhet för utmärkelsen.

9 maj 2023

Policyseminarium: Deglobalisering och svensk ekonomi

Efter decennier av stadigt ökande globalisering är världen på väg in en ny fas. Kina, USA och EU går mot mer nationell slutenhet och att präglas mer av statlig industripolitik. Världen blir mer polariserad och risken för olika typer av konflikter ökar.

Med anledning av detta bjöd IFN in till ett policyseminarium om "Deglobalisering och svensk ekonomi".

9 maj 2023

Vilka är de som vill flytta till Sverige och varifrån kommer de?

Vilka trender går det att se i migrationsbenägenheten i låginkomstländer över tid? Hur kan data om migrationsbenägenhet användas för att förutspå framtida potentiella migrationstrender? Det är några av frågorna som diskuteras utifrån en ny rapport, ”Under ytan: Hur många och vilka vill lämna sina länder för att flytta till EU och Sverige?” författad av bland annat Olle Hammar, forskare vid IFN. Seminariet arrangerades av Delmi och sändes i SVT Forum.

5 maj 2023

Europeiska konkurrensdagen

På Europeiska konkurrensdagen, eller European Competition Day, samlades representanter för konkurrensmyndigheter i Europa, Europeiska kommissionen, ministerier, politiker, företag med flera. Pär Holmberg, docent och seniorforskare vid IFN, medverkade och diskuterade energikrisen. 

28 april 2023

Seminarium om EU:s gränser i en konfliktfylld värld

Ett seminarium med fokus på EU:s gränser i en konfliktfylld värld har genomförts i samverkan mellan svenska ambassaden i Helsingfors, nätverket för Europaforskning i Sverige och Utrikespolitiska institutet i Finland. Medverkade på seminariet gjorde Fredrik Sjöholm och Lars Oxelheim, båda forskare vid IFN.