Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Nyheter

Här presenterar vi nyheter som på ett eller annat sätt är knutna till IFN:s forskning och/eller forskare. 

Filtrera
Senaste nyheterna
16 april 2021

EU:s återhämtning efter coronakrisen

 

Med vilka medel ska EU ta sig ut ur coronakrisen och skapa förutsättningar för en inkluderande och uthållig ekonomisk tillväxt? Det var en av frågeställningarna när det finska Utrikespolitiska institutet, Sveriges ambassad i Finland och Nätverket för Europaforskning i Sverige arrangerade webbinariet Europaperspektiv 2021– Vägar till ett uthålligt EU i Helsingfors.

6 april 2021

Bokrecension om svensk privatiserad välfärd

Mårten Blix, IFN, och Henrik Jordahls, IFN och Örebro universitet, nya bok Privatizing Welfare Services: Lessons from the Swedish Experiment, recenseras av  professor Diane Coyle i bloggen  The Enlightened Economist.

1 april 2021

Investeringsskydd, skolreformer och välfärd – ett axplock av aktuell forskning

På IFN spänner forskningen över flera olika ämnesområden. Nyligen har flera artiklar skrivna helt eller delvis av IFN-forskare accepterats för publicering i vetenskapliga tidskrifter, en ny bok som sammanställer forskningsläget om privatiseringar av välfärdstjänster har lanserats och vi har producerat en podd där vd Fredrik Sjöholm berättar om pandemins effekter på globaliseringen.

31 mars 2021

Till minne av Assar

Det senaste numret av Ekonomisk Debatt är ett temanummer tillägnat Assar Lindbeck. Flera namnkunniga personer skriver om olika aspekter av Assars betydelse för svensk nationalekonomi, bland dem IFN-forskarna Magnus Henrekson och Lars Calmfors.

18 mars 2021

Vi summerar 2020

Pandemiåret har understrukit betydelsen av IFN:s forskning. Det skriver Fredrik Sjöholm, vd för IFN, i vår årsbok 2020 Året som gått på Institutet för Näringslivsforskning.

12 mars 2021

Fler jobb behövs för minskad ekonomisk ojämlikhet

I debatten om ekonomisk ojämlikhet förekommer ofta påståendet att Sverige har blivit mycket mer ojämlikt sedan 1970-talet. Magnus Henrekson menar dock att Sveriges ekonomiska ojämlikhet i stort sett ligger på samma nivå som 1970 men att samhällsutvecklingen sedan dess har varit stor. Det sa han vid ett webbinarium som arrangerades av Svenskt Näringsliv under torsdagen.

12 mars 2021

Ökad forskningsproduktion


IFN:s forskningsproduktion har ökat kraftigt jämfört med det tidiga 00-talet. 2020 publicerades 87 tidskriftsartiklar och bokkapitel i IFN:s serie. Det är det högsta antalet under ett och samma år i instituets historia.

26 februari 2021

Reformer för ett innovativt Europa

För 11 år sedan utlyste EU-kommissionen ett innovationsnödläge i Europa. Coronapandemin har förvärrat krisen och nu behövs en ny politik som stimulerar en innovationsdriven tillväxt. Det sa Niklas Elert och Magnus Henrekson vid ett webbinarium arrangerat av ESBRI.

11 februari 2021

Lars Calmfors om norsk sysselsättningspolitik

I dag har den norska sysselsättningsutredningen, Sysselsettningsutvalget, överlämnat sitt slutbetänkande Kompetanse, aktivitet og inntektssikring – Tiltak for sysselsetting NOU 2021:2, till den norska arbets- och socialministern. Lars Calmfors, IFN, har varit en av ledamöterna.

10 februari 2021

Ny bok: EU and the Technology Shift

Nu finns en engelsk version av boken Europaperspektiv: EU och Teknologiskiftet. I boken undersöker forskare inom ekonomi, juridik och statsvetenskap olika utmaningar som EU står inför i och med teknologiskiftet.

28 januari 2021

Vägar till ett uthålligt Europa – ny bok lanseras

Coronapandemin har visat att EU står inför flera vägval för att nå en politiskt, ekonomiskt och socialt uthållig union. Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att EU ska klara omställningen till en grön ekonomi samtidigt som EU-länderna har en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration? I Europaperspektiv 2021 Vägar till ett uthålligt EU, analyserar ledande svenska forskare inom juridik, nationalekonomi och statsvetenskap dessa övergripande frågeställningar.

20 januari 2021

Ny bok om privatiserad välfärd

Sverige är ett land med omfattande skattefinansierad välfärd. Något som är mindre känt internationellt är att en stor del av dessa tjänster utförs i privat regi av vinstdrivande företag.

 

14 januari 2021

Anslag till forskning om företagens konkurrenskraft

IFN har fått ett fyraårigt anslag på 25 miljoner kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse för projektet Företagens konkurrenskraft, kompetensutvecklingen och den fjärde industriella revolutionen.

22 december 2020

Björn Tyrefors ska utreda sfi-peng

Björn Tyrefors, IFN, har utsetts till ny särskild utredare av regeringen. Han ska utreda en så kallad sfi-peng. I Björn Tyrefors uppdrag ingår att föreslå hur en sådan ersättning till utbildningsanordnare av sfi, baserad på uppnådda språkresultat, kan utformas.

10 december 2020

Daniel Waldenström invald i IVA

IFN-forskaren Daniel Waldenström är ny invald ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Daniel Waldenström är professor i nationalekonomi.

9 december 2020

Nytt skatteforskningsprojekt på IFN

IFN startar ett nytt skatteforskningsprojekt med syfte att öka kunskapen om skatters betydelse för svensk samhällsekonomi. Skatter finansierar offentlig välfärd och infrastruktur och omfördelar resurser mellan grupper i befolkningen. Men de påverkar också på ett eller annat sätt alla ekonomiska beslut som individer och företag tar. Hur skattesystemet är utformat påverkar nationalinkomstens storlek och långsiktiga tillväxt. Det gör att behovet att studera skatters inverkan på ekonomisk aktivitet är stort.